Světci k nám hovoří...


sv. Maurin

Maurinus

25. listopadu, připomínka
Postavení:diákon, mučedník
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Pocházel údajně z města Agen v Akvitánii na jihu Francie. Zde je zmiňováno rozšíření arianismu, kvůli kterému se Maurin rozhodl stát kazatelem. Svého vzdělání a jáhenství prý dosáhl v Cappua u biskupa Germana a potom se vrátil do Agen. Stal se kazatelem v obcích při řece Garonně a v Lectoure. Osvědčil se jako horlivý hlasatel evangelia ve své domovině, ale prefekt města takovou kazatelskou činnost zakázal a nařídil Maurinovo zatčení. Nechal ho podrobit různému mučení, a protože nedosáhl žádného úspěchu, byl Maurin sťat v blízkosti místa, kde byl později zbudován klášter s jeho jménem.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Catharina Alexandrina (století neznámé); Mercurius (století neznámé); Moyses, presb. (251); Petrus, Hesychius, Pachomius, Theodorus et socii, ep. in Ægypto et m. (305-311); Marculus (347); Maurinus (s. VI.); Beatrix de Omacieux (1303/1309); Elisabeth Achlin Bona (1480 ); Hyacinthus Serrano López et Iacobus Meseguer Burillo (1936 ); Aloysius et Maria Beltrame Quattrocchi, inter coniugatos (1951 a 1965); Petrus Yi Ho-yŏng (1838)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.