Světci k nám hovoří...


blah. Beatrice de Omacieux

Beatrix de Omacieux

25. listopadu, připomínka
Postavení:mystička OCart*
Úmrtí:1303/1309

ŽIVOTOPIS

Narodila se asi roku 1260 v Ornacieux ležícím asi 55 km SZ od Grenoble ve Francii. Již v roce 1273 vstoupila do kartuziánského řádu v Parménii. Velmi silně prožívala svou lásku ke Kristu a s rozjímáním jeho ukřižování si zamilovala život v pokání. S tím souvisela její extrémní poslušnost a věrné propojení života s modlitbou. Její touha byla zaměřená ke konání Boží vůle. Měla „dar slz,“ s nímž velmi hluboce prožívala lásku a důvěrný vztah s Ježíšem. Uvádí se, že měla levou ruku probodnutou hřebíkem, aby dosáhla hlubšího prožitku Ježíšova ukřižování. Vedle prožívání Božích milostí byla trápena též velmi častými a silnými útoky ďábla s pokušeními proti ctnosti čistoty. Od Matky Boží obdržela příslib ochrany při podvodných útocích ďábla a výzvu, aby se nebála.

V roce 1300 byla poslána s kartuziánkami Allemanou z Grésivaudan a Markétou Sassenaye založit nový klášter na Eymeu v diecézi Valence (ležící v departementu Drôme). Beatrice z poslušnosti přijala funkci představené a v té souvislosti vynikly její ctnosti. Přestože sestry žily v extrémní chudobě, připojily se k nim další dívky.

Beatrice zemřela 25. 11. 1303 nebo až r. 1309. U jejího hrobu v Eymeux hned začaly zázraky. Později byly její ostatky přeneseny do Parménie a její místní kult byl schválen papežem Piem IX. 15. 4. 1869.

POZNÁMKA

*kartuziánská řeholnice, mnišský polopoustevnický řád založený roku 1084 svatým Brunem

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Catharina Alexandrina (století neznámé); Mercurius (století neznámé); Moyses, presb. (251); Petrus, Hesychius, Pachomius, Theodorus et socii, ep. in Ægypto et m. (305-311); Marculus (347); Maurinus (s. VI.); Beatrix de Omacieux (1303/1309); Elisabeth Achlin Bona (1480 ); Hyacinthus Serrano López et Iacobus Meseguer Burillo (1936 ); Aloysius et Maria Beltrame Quattrocchi, inter coniugatos (1951 a 1965); Petrus Yi Ho-yŏng (1838)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.