Světci k nám hovoří...


blah. Alžběta Achlin Bona

Elisabeth Achlin Bona

25. listopadu, připomínka
Postavení:mystička TOF
Úmrtí:1480

ŽIVOTOPIS

Narodila se dne 25. 11. 1386 ve Waldsee (dnešním Bad Waldsee) v horním Švábsku v Německu jako dcera chudého tkalce Hanse Achlina a jeho ženy Anny. Měla dva bratry. Ve 14 letech se pod vedením svého duchovního rádce, p. Konráda Kügelina, rozhodla vstoupit do františkánského třetího řádu. První tři roky zůstala ještě ve svém rodišti a v roce 1403 s dalšími čtyřmi terciářkami odešla jen do 6 km JZ vzdálené obce Reute, kde si za pomoci z děkanství zbudovaly „poustevnu“. Od r. 1406 se hovoří o klášteru terciářek, v jehož bráně poskytovala Alžběta (zv. „dobrá Běta“) pomoc chudým. Zde v ústraní setrvala po zbytek života v chudobě a askezi prosycené modlitbou a láskou ke Kristu a jeho utrpení.

Pracovní činnost, týkající se domácnosti, vykonávala prý raději než tkalcovskou, které se vyučila. V jejím životě však přední místo zaujímal duchovní život s rozjímáním a prožíváním utrpení Krista. Byla obdarována mystickým viděním s extázemi a stigmaty. Nesla na sobě Kristovy rány i stopy trnové koruny a po bičování, které provázely velké bolesti snášené s velkou láskou. Je připomínáno, že předpověděla zvolení papeže Martina V. a velké schizma v církvi. Podle svědectví Kügelinse žila tři roky bez jídla, pouze z eucharistie. Vedle zázračných sv. přijímání se hovoří i o jejích vizích nebe a očistce.

Nebyla prý ušetřena ani lidského pohrdání. Ďábel způsobil, že ztratila důvěru sester a ona pak přijala jejich trest. To vše překonala s láskou pro spojení s Kristem a podobně můžeme překonávat všechny problémy i my.

Po smrti byla pohřbena v kostele v Reutu. K vyzvednutí Alžbětiných ostatků došlo 14. 11. 1623 a blahořečená byla 19. 7. 1766 papežem Klementem XIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Catharina Alexandrina (století neznámé); Mercurius (století neznámé); Moyses, presb. (251); Petrus, Hesychius, Pachomius, Theodorus et socii, ep. in Ægypto et m. (305-311); Marculus (347); Maurinus (s. VI.); Beatrix de Omacieux (1303/1309); Elisabeth Achlin Bona (1480 ); Hyacinthus Serrano López et Iacobus Meseguer Burillo (1936 ); Aloysius et Maria Beltrame Quattrocchi, inter coniugatos (1951 a 1965); Petrus Yi Ho-yŏng (1838)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.