Světci k nám hovoří...


blah. Hyacint Serrano López a Jakub Meseguer Burillo

Hyacinthus Serrano López et Iacobus Meseguer Burillo

25. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci OP
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Hyacint Serrano López se narodil 30. 7. 1901 v Urrea de Gaén v provincii Teruel. Záhy mu zemřela matka a brzy ztratil i otce. Výchovy a vzdělání se mu pak dostalo na apoštolské škole v Solsona, kde asi v roce 1917 vstoupil do řádu. Svátost kněžství přijal 5. 4. 1924. Uvádí se, že působil v Dominikánském menším semináři Calanda a dále studoval na universitě ve Valencii. Věnoval se výuce katechismu i mezi chudými dětmi a přispíval do různých publikací. S vypuknutím občanské války a nutností opustit Valencii odešel do Barcelony. Připomíná se, že jako představený připravoval útěk různých řeholníků do Francie. Sám byl však v polovině listopadu v Barceloně zatčen, vězněn v Montjuic a pak dopraven do vězení v Puebla de Hijar, kde byl vyslýchán a nakonec 25. 11. zastřelen. Jeho posledními slovy bylo zvolání: „Ať žije Kristus Král!“ Z 35 let života byl 19 let řeholníkem a 12 let knězem.

Jakub Meseguer Burillo se narodil v 1. 5. 1885 v Hijar v provincii Teruel v Aragonii na severovýchodě Španělska. Ve svém rodišti získal základní vzdělání, včetně latiny. V Corias vstoupil do dominikánského kláštera a kněžské svěcení přijal v roce 1905 v Salamance. Další vzdělání získal v Madridu. Po návratu do rodného kraje byl poslán vyučovat v Barceloně, pak v Solsona a ve Valencii. Asi v roce 1934 se stal doktorem teologie. Na začátku občanské války byl v Barceloně, kde se téměř čtyři měsíce ukrýval u přátel. Po zatčení byl nejprve ve věznici El Clot, pak byl vězněn, vyslýchán a nakonec zabit v Puebla de Hijar, kde byl 25. 11. zastřelen i Hyacint Serrano, s nímž je připomínán. Zda se datum smrti Jakuba Burillo shoduje, není jisté a nelze je přesně zjistit. Oba byli blahořečeni 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 španělských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Catharina Alexandrina (století neznámé); Mercurius (století neznámé); Moyses, presb. (251); Petrus, Hesychius, Pachomius, Theodorus et socii, ep. in Ægypto et m. (305-311); Marculus (347); Maurinus (s. VI.); Beatrix de Omacieux (1303/1309); Elisabeth Achlin Bona (1480 ); Hyacinthus Serrano López et Iacobus Meseguer Burillo (1936 ); Aloysius et Maria Beltrame Quattrocchi, inter coniugatos (1951 a 1965); Petrus Yi Ho-yŏng (1838)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.