Světci k nám hovoří...


sv. Nikon

Nicon

26. listopadu, připomínka
Postavení:mnich, zakladatel klášterů
Úmrtí:998

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 928 v Pontu Polemoniacu v Malé Asii. V mládí se rozhodl pro mnišský život, utekl prý z domu a při hranici s Paflagonií vstoupil do kláštera. Zde vedl asi 12 let asketický život a pak odešel do pouště. Někde jeho odchod bývá uváděn v souvislosti s tím, že ho v klášteře Chrysopetra objevil jeho otec, který nesouhlasil s jeho volbou. Nikon měl ve zvyku procházet mezi lidmi a vyzývat je hlasitými slovy: „Čiňte pokání!“ – Proto ho jako hlasatele pokání přezdívali Metanoia. Uvádí se, že se mu asi po sedmi letech kázání podařilo přemoci vliv islámu na Krétě.

Jako poustevník strávil Nikon tři roky v poušti a potom v jižním Řecku založil několik klášterů, zvláště bývá jmenován klášter ve Spartě, ve kterém zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Silvester Gozzolini (1267); Leonardus de Portu Mauritio (1751); Siricius, Pp (399); Alypius, anachoreta (po r. 610); Conradus, ep. Constantien. (975); Nicon (998); Bellinus (1147); Delphina (1358/1360); Hugo Taylor et Marmaducus Bowes (1585); Humilis (Lucas Antonius) Pirozzo (1637); Iacobus Alberione, fundator "Pauline familiæ" (1971); Caietani Sterni (1889)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.