Světci k nám hovoří...


sv. Fakundus a Primitiv

Facundus et Primitivus, m. prope Cæam

27. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:s. IV.
Patron:Las Quintanillas v provincii Burgos

ŽIVOTOPIS

Narodili se v oblasti dnešního města Sahagún v provincii León ve Španělsku. Podle legendy byli syny Marcela (pam. 30. 10.), který byl setníkem v císařské armádě a v roce 298, při oslavě narozenin císaře, odmítl obětovat pohanskému božstvu a raději chtěl vystoupit z legie, jenže byl za to popraven.

Fakundus a Primitiv si podobně vážili milosti víry a když bylo i od nich vyžadováno její zapření, raději si nechali setnout hlavu.

Stalo se tak u řeky Cea ve španělské Galicii, v době, kdy Atticus a Praetextatus byli konzulové ve Španělsku. Atticus vydal edikt, podle kterého údajně všichni obyvatelé regionu měli uctívat římské idoly. Fakundus a Primitiv se ale nařízení vzepřeli, proto byli zadrženi a podrobeni krutému mučení, které skončilo dekapitací. Jejich těla byla vhozena do řeky, odkud byla později křesťany vytažena a pohřbena.

V místě jejich mučednické smrti bylo prý v pozdějším století založeno benediktinské opatství San Facundo, u kterého vyrostlo město Sahagun.

Počátek kultu je někde uváděn rokem 652, kdy jejich ostatky byly uloženy do baziliky v dnešním Guadix. Ta byla o dvě století později přestavěna a za muslimského útoku r. 883 vypleněna a zničena. Po opětovné obnově byla 29. 6. 935 vysvěcena s názvem sv. Fakundus.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Virgilius, ep. Salisburgen. (784); Facundus et Primitivus, m. prope Cæam (s. IV.); Laverius (s. IV.); Valerianus, ep. Aquileien. (388); Iacobus Intercisus (asi 420); Maximus, ep. Regien. (po r. 455); Eusicius (542); Siffridus (s. VI.); Acharius (asi 640); Bilhildis (s. VIII. in.); Fergustus (po r. 721); Gulstanus (asi 1040); Bernardinus de Fossa (1503); Thomas Koteda Kiuni et X socii: Antonius Kimura, Bartholomæus Seki, Ioannes Iwanaga, Alexius Nakamura, Leo Nakanishi, Michael Takeshita, Matthias Kozasa, Romanus Matsuoka Miota, Matthias Nakano Miota et Ioannes Motoyama (1619); Bronislaus Kostowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.