Světci k nám hovoří...


sv. Valerián

Valerianus, ep. Aquileien.

27. listopadu, připomínka
Úmrtí:388
Patron:biskup

ŽIVOTOPIS

V Aquilei v severní Itálii se v roce 369 stal biskupem. Vynikl jako obhájce pravé víry proti arianismu v oblasti bývalé provincie Illyria. Je chválen za vedení duchovenstva i laiků sv. Jeronýmem a je uváděno, že se těšil velké vážnosti i u dalších osobností - papeže Damase, Ambrože i Basila. Je zmiňováno Valeriánovo předsednictví na synodě v Aquileii, které se v září 381 zúčastnilo asi 35 biskupů z pobřeží Afriky, z Galie a Itálie. Díky jeho téměř 20leté činnosti na biskupském stolci arianismus v dosahu jeho působení vymizel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Virgilius, ep. Salisburgen. (784); Facundus et Primitivus, m. prope Cæam (s. IV.); Laverius (s. IV.); Valerianus, ep. Aquileien. (388); Iacobus Intercisus (asi 420); Maximus, ep. Regien. (po r. 455); Eusicius (542); Siffridus (s. VI.); Acharius (asi 640); Bilhildis (s. VIII. in.); Fergustus (po r. 721); Gulstanus (asi 1040); Bernardinus de Fossa (1503); Thomas Koteda Kiuni et X socii: Antonius Kimura, Bartholomæus Seki, Ioannes Iwanaga, Alexius Nakamura, Leo Nakanishi, Michael Takeshita, Matthias Kozasa, Romanus Matsuoka Miota, Matthias Nakano Miota et Ioannes Motoyama (1619); Bronislaus Kostowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.