Světci k nám hovoří...


sv. Sifrid

Siffridus

27. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Francie a v klášteře na ostrově Lérins se stal mnichem. Biskup Honorát z Arles se pochvalně vyjádřil o jeho askezi, horlivosti v modlitbě i o jeho péči o chudé. Později ho Caesarius z Arles vysvětil na biskupa Carpentras. Sifrid je označován za prvního biskupa tohoto města a připomíná se, že postavil několik kostelů. Zemřel prý kolem roku 540 s pověstí svatosti, v níž se tradovalo i to, že přivedl zpět k životu kněze, který se již nacházel bez známek života.

Sifrid byl pohřbený ve Venasque u Carpentras a později byly jeho ostatky přeneseny do katedrály v Carpentras, nesoucí jeho jméno.

Diecéze Carpentras byla zrušena po francouzské revoluci roku 1801.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Virgilius, ep. Salisburgen. (784); Facundus et Primitivus, m. prope Cæam (s. IV.); Laverius (s. IV.); Valerianus, ep. Aquileien. (388); Iacobus Intercisus (asi 420); Maximus, ep. Regien. (po r. 455); Eusicius (542); Siffridus (s. VI.); Acharius (asi 640); Bilhildis (s. VIII. in.); Fergustus (po r. 721); Gulstanus (asi 1040); Bernardinus de Fossa (1503); Thomas Koteda Kiuni et X socii: Antonius Kimura, Bartholomæus Seki, Ioannes Iwanaga, Alexius Nakamura, Leo Nakanishi, Michael Takeshita, Matthias Kozasa, Romanus Matsuoka Miota, Matthias Nakano Miota et Ioannes Motoyama (1619); Bronislaus Kostowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.