Světci k nám hovoří...


sv. Acharius

Acharius

27. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 640

ŽIVOTOPIS

Narodil se na konci VI. století v Galii. Velmi brzy odešel do kláštera v Luxeuil, založeného sv. Kolumbánem (pam. 23. 11.), který tam v té době pravděpodobně i působil. Achariovy schopnosti i jeho horlivost se staly brzy známými a v roce 621 nebo 626 (údaje se liší) byl povolán za biskupa Noyonu a potom i diecéze Tournai. V podstatě se nám o něm dochovalo zpráv velmi málo, víme však, že se s velkou horlivostí věnoval zejména evangelizaci obyvatel severních oblastí své rozsáhlé diecéze. Vešel ve známost jako misionář tohoto kraje a proto začal být po smrti uctíván zvláště v Belgii. Mimo jiné je připomínána Achariova schopnost jednat s lidmi nejrůznějšího postavení, což je pro misijní činnost obzvláště užitečné.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Virgilius, ep. Salisburgen. (784); Facundus et Primitivus, m. prope Cæam (s. IV.); Laverius (s. IV.); Valerianus, ep. Aquileien. (388); Iacobus Intercisus (asi 420); Maximus, ep. Regien. (po r. 455); Eusicius (542); Siffridus (s. VI.); Acharius (asi 640); Bilhildis (s. VIII. in.); Fergustus (po r. 721); Gulstanus (asi 1040); Bernardinus de Fossa (1503); Thomas Koteda Kiuni et X socii: Antonius Kimura, Bartholomæus Seki, Ioannes Iwanaga, Alexius Nakamura, Leo Nakanishi, Michael Takeshita, Matthias Kozasa, Romanus Matsuoka Miota, Matthias Nakano Miota et Ioannes Motoyama (1619); Bronislaus Kostowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.