Světci k nám hovoří...


sv. Fergust

Fergustus

27. listopadu, připomínka
Postavení:mnich
Úmrtí:po r. 721

ŽIVOTOPIS

U dnešního data martyrologium stručně uvádí sv. Fergusta, který byl irským mnichem, stal se biskupem a působil jako misionář ve Skotsku mezi Picts. Tam jeho svátek slaví už 18. 11., ale nejsou to jediná data, v nichž byl připomínán.

Některá životopisná podání vzbuzují dojem, že jsou v nich spojené příběhy dvou odlišných osob téhož jména. Z tohoto důvodu se asi vyskytuje i datování o století dříve.

Podle správnější verze o jeho působení v oblasti Perthshire mezi Picts (či Pictish - jedná se o konfederaci tvořenou z mnoha kmenů-how) obyvatele přiváděl k víře v místech, kde je také doloženo založení kostelů jeho osobou. Především jsou připomínány tři chrámy ke cti sv. Patrika ve Strogeth, Blackfordu a Dolpatrick. V evangelizaci dál pokračoval v Caithness, kde se mu přičítá založení kostelů ve Wick a Halkirk, dále v místě dříve zvaném Lungley, později přejmenovaném na město Saint Fergus. Ke konci života přebýval ve Strathearn v Strogeth. Podle zápisu se ještě r. 721 měl podílet na synodu svolaném papežem Řehořem II. Po své smrti byl Fergust pohřben v Glamis, kde se nachází jeskyně s jeho jménem.

Za svatého byl prohlášen 11. 7. 1898 papežem Lvem XIII., který stanovil jeho památku na 27. 11.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Virgilius, ep. Salisburgen. (784); Facundus et Primitivus, m. prope Cæam (s. IV.); Laverius (s. IV.); Valerianus, ep. Aquileien. (388); Iacobus Intercisus (asi 420); Maximus, ep. Regien. (po r. 455); Eusicius (542); Siffridus (s. VI.); Acharius (asi 640); Bilhildis (s. VIII. in.); Fergustus (po r. 721); Gulstanus (asi 1040); Bernardinus de Fossa (1503); Thomas Koteda Kiuni et X socii: Antonius Kimura, Bartholomæus Seki, Ioannes Iwanaga, Alexius Nakamura, Leo Nakanishi, Michael Takeshita, Matthias Kozasa, Romanus Matsuoka Miota, Matthias Nakano Miota et Ioannes Motoyama (1619); Bronislaus Kostowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.