Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Jan Adradas Gonzalo a 14 druhů

Ioannes Iesus /Marianus/ Adradas Gonzalo et XIV socii: Gulielmus /Vincentius/ Llop Gayá, Clemens Díez Sahagún, Lazarus /Ioannes Maria/ Múgica Goiburu, Martinianus /Antonius/ Meléndez Sánchez, Petrus Maria Alcalde Negredo, Iulianus Plazaola Artola, Hilarius /Antonius/ Delgado Vílchez, Eduardus Baptista Jiménez, Petrus de Alcantara Bernalte Calzado, Isidorus Martínez Izquierdo, Ioannes Alcalde y Alcalde, Angelus Sastre Corporales, Iosephus Mora Velasco et Iosephus Ruiz Cuesta

28. listopadu, připomínka
Postavení:mučedníci OH
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Jan Adradas Gonzalo se narodil 15. 8. 1878 v Conquezuela v provincii Soria ve Španělsku. Conquezuela leží 20 km SSV od diecézního města Sigüenza, které spadá již do provincie Guadalajara. Při křtu dostal jméno Marián. Vstoupil do semináře v Sigüenze a kněžské svěcení přijal v roce 1903. Začal působit jako nemocniční kaplan a po seznámení se špitálními bratry sv. Jana z Boha vstoupil do tohoto řádu a 30. 6. 1905 složil první sliby. Jako kaplan pak působil v Palencii, Sant Boi de Llobregat v provincii Barcelona a v Granadě. Je uváděný jako zakladatel apoštolské školy v Ciempozuelos, ležící 30 km jižně od Madridu, kde v roce 1910 vytvořil komunitu Nejsv. Srdce Ježíšova. Zde byl 7. 8. 1936 zajat a čtyři měsíce strávil ve vězení, kde se horlivě snažil pomáhat spoluvězňům a poskytoval jim duchovní útěchu. Dne 28. 11. byl s dalšími spolubratry dopraven do Paracuellos de Jarama. Zde, na popravišti vzdáleném asi 15 km SV od Madridu, kde podle odhadu bylo během občanské války postříleno z kulometů 12.000 lidí, zemřeli i tito mučedníci.

Vincenc Ondřej Vilém Llop Gayá se narodil 10. 11. 1880 ve Villareal patřící do diecéze Tortosa ve španělské provincii Castellón. Do špitálního řádu sv. Jana z Boha vstoupil v roce 1898. Pracoval nejprve v několika španělských nemocnicích a od roku 1912 do roku 1922 v Itálii. Potom v Chile až do roku 1928, kdy byl zvolen na dobu šesti let provinciálem. V této funkci provedl rozsáhlé reformy v nemocnicích, kladl důraz na morální aspekt a odborné vzdělávání mladých řeholníků. Založil také řádový časopis a v posledním roce své funkce začal připravovat organizační rozdělení řádu do současných provincií ve Španělsku. Po vypuknutí občanské války v roce 1936 podnikl mnoho úsilí na záchranu své komunity. Dostal se do vězení, ale považoval se za příliš nehodného obdržet „mučednickou palmu“, i když mu dříve P. Pio z Pietrelcina prorokoval: „Zemřeš jako mučedník.“ Když ho dozorce vyvolal a pod hrozbou bití mu nařídil, aby se rouhal, odpověděl: „To se nikdy nestane, můžete mi dát třeba sto ran, nikdy… Jsem připraven spíše vytrpět tisíc úmrtí, než urážet Boha.“ Jeho odpověď přispěla k tomu, že za úsvitu 28. 11. byl ve věku 56 let zabit na popravišti v Paracuellos de Jarama u Madridu. Následně byl pohřben do masového hrobu a jeho ostatky nebyly zachovány. Mezi dalšími umučenými spolubratry svého řádu byl v Římě blahořečený 25. 10. 1992 papežem Janem Pavlem II.

Klement Díez Sahagún se narodil 23. 11. 1861 ve Fuentes de Nava v provincii Palencia ve Španělsku. V roce 1886 se stal bratrem řádu sv. Jana z Boha a jako příkladný zdravotník působil v několika nemocničních centrech řádu ve Španělsku i v Mexiku. Za 20 let práce s těžce postiženými pacienty v Zaragoze obdržel oficiální uznání provinční rady. Za občanské války byl zatčený v Ciempozuelos a čtyři měsíce strávil ve vězení přípravou na smrt. Byl zabit v Paracuellos de Jarama ve věku 75 let a pohřbený do masovém hrobu.

Jan Lazar Múgica Goiburu se narodil 5. 4. 1867 v Natural Idiazábal v provincii Guipúzcoa ve Španělsku. Při křtu mu bylo dáno jméno Jan. V 19 letech vstoupil do špitálního řádu sv. Jana z Boha a 27. 12. 1887 složil řeholní sliby. Nejvýznamnějším místem jeho služby byla nemocnice v Ciempozuelos ležící asi 30 km od Madridu. Mimo ni prý pracoval u nemocných v Málaze, v Sant Boi de Llobregat, Santa Águeda, Palencii, Pamploně, Carabanchel Alto, Barceloně a Seville. Na začátku občanské války byl 7. 8. 1936 v Ciempozuelos s dalšími členy komunity zatčen a do 28. 11. vězněn u sv. Antonína. Zůstal věrný svému povolání a v 69 letech s pevnou vírou přijal zprávu, že v Paracuellos de Jarama bude zastřelen.

Antonín Marcinián Meléndez Sánchez se narodil v roce 1878 v Málaga ve Španělsku. Do špitálního řádu vstoupil roku 1894 v rodném městě u sv. Bartoloměje. Působil v Granadě, La Línea de la Concepción, Seville, ve Valencii, Palencii, v Malaze, Carabanchel Alto a Jerez de la Frontera. Byl označen za apoštola slova, pomáhal potřebným, s láskou se věnoval katechezím a modlitbě. Přijal utrpení, které mu přineslo pronásledování, a ve vězení prokazoval sílu ducha. Ve věku 58 let byl se svými spolubratry pro víru zabit v Paracuellos de Jarama.

Petr Alcalde Negredo se narodil v roce 1878 v Ledesma v provincii Soria ve Španělsku. V březnu 1906 se seznámil se špitálními bratry a přidal se k nim. Sloužil jako kuchař, pokladník i superior. Přidělenou činnost vykonával v nemocnicích Carabanchel, Madrid, Granada, Gibraltar a Sant Boi de Llobregat a v Ciempozuelos. Po uvěznění trpěl opakovaným akutním onemocněním žaludku. Před mučednickou smrtí se s bratry loučil s úsměvem a slovy: „Ať se děje, co Bůh bude chtít.“ S ostatními spolubratry byl zabit ve věku 58 let.

Julián Plazaola Artola se narodil 12. 9. 1915 v San Sebastian v provincii Guipuzcoa ve Španělsku. V roce 1934 nastoupil mezi řádové bratry sv. Jana z Boha. Byl přesvědčen o smyslu řádu i přes skutečnost pronásledování. V přibližující se mučednické smrti viděl své štěstí. Ve vězení se snažil povzbuzovat spoluvězně a udivoval svou odvahou. Měl 21 let, když v Paracuellos de Jarama mučednickou smrtí oslavil Boha..

Antonín Hilarius Delgado Vílchez se narodil 18. 4. 1918 v Cañar v provincii Granada ve Španělsku. V 17 letech vstoupil ke špitálním bratrům v Ciempozuelos. V dalším roce vypukla občanská válka a bratr Hilarius Delgado se dostal s ostatními spolubratry do vězení, kde vynikl velkorysostí vůči všem a intenzivním životem modlitby se připravoval na mučednictví. K němu došlo 28. 11. 1936 v Paracuellos de Jarama.

Eduard Jiménez se narodil 5. 1. 1885 v La Gineta v provincii Albacete ve Španělsku. Do špitálního řádu vstoupil v roce 1935 s touhou sloužit chudým nemocným. V dalším roce byl s ostatními členy komunity zatčen a uvězněn. Nenaříkal, ale trpělivě snášel urážky a týrání od těch, kteří ho i s bratry věznili. Mlčel a modlil se až do dne, kdy byl ve věku 51 let v Paracuellos de Jarama zavražděn.

Petr de Alcantara Bernalte Calzado se narodil 4. 8. 1910 v Moral de Calatrava v provincii Ciudad Real ve Španělsku. Do špitálního řádu vstoupil až po osobní zkušenosti v nemocnici v roce 1935. V dalším roce byl za svého noviciátu zatčen. Ve vězení pomáhal starším osobám a ohlášení jeho mučednické smrti ho naplnilo radostí, se kterou zvolal: „Ať žije Kristus Král!“ Skonal na popravišti v Paracuellos de Jarama ve 26 letech.

Isidor Martínez Izquierdo se narodil 4. 9. 1918 v Madridu ve farnosti Santiago. Do špitálního řádu vstoupil v červnu 1935 v Ciempozuelos. Po svém zatčení na začátku občanské války byl čtyři měsíce vězněn u sv. Antonína, kde svůj život v modlitbě nabídl Bohu. Se svými druhy byl zabit v Paracuellos de Jarama jako 18letý, nejmladší z komunity.

Jan Alcalde y Alcalde se narodil 20. 10. 1911 v Zuzones v provincii Burgos ve Španělsku. Ke špitálním bratrům vstoupil v březnu 1935 a projevoval k pacientům velkou oddanost. V Ciempozuelos byl s ostatními členy komunity zatčen, vězněn a pak i popraven v Paracuellos de Jarama. Je zmiňována jeho úcta k Panně Marii, projevovaná zvláště poslední noci jeho života. Bylo mu tehdy 25 let.

Angel Sastre Corporales se narodil 16. 8. 1916 ve Wine Villaralbo v provincii Zamora ve Španělsku. Do špitálního řádu sv. Jana z Boha vstoupil v březnu 1936, tedy jen čtyři měsíce před vypuknutím občanské války, z níž vzešlo velké množství mučedníků. Angel Sastre začal noviciát a brzy poté byl zatčen. Přestože se dozorci přičiňovali o to, aby trpěl hodně nepříjemné pocity, on se snažil být přívětivým, pozorným a vypadal šťastný s vědomím Boží přítomnosti. Mučednické palmy dosáhl ve 20 letech v Paracuellos de Jarama.

Josef Mora Velasco se narodil 18. 8. 1886 v Cordobě ve Španělsku. V roce 1910 se v Toledu stal knězem a později, až před vypuknutím občanské války, vstoupil ke špitálním bratrům v Ciempozuelos. Byl s nimi zatčen a jako vězeň nepřestal v horlivém konání služby, ke které byl povolán. Všechny spoluvězně povzbuzoval slovem i příkladem a zprávu, týkající se jeho popravy, přijal v 50 letech s pokornou odevzdaností do vůle Boží. S ostatními druhy byl po zastřelení v Paracuellos de Jarama pohřben do společného hrobu.

Josef Ruiz Cuesta se narodil 6. 11. 1907 v Dílar v provincii Granada ve Španělsku jako nejmladší z osmi sourozenců. Ke špitálním bratrům v Ciempozuelos se připojil jako žadatel až v červnu 1936. Přestože byl jen postulant, byl s nimi zatčen a ve vězení s křesťanskou statečností snášel fyzické i morální utrpení. Opakovaně vyznával svou víru a důvěru v Boha a s odevzdaností do jeho vůle přijal s velkou odvahou mučednickou smrt.

Všichni tito mučedníci patřící ke špitálnímu řádu sv. Jana z Boha byli po zastřelení v Paracuellos de Jarama pohřbeni do společného hrobu a blahořečeni v Římě 25. 10. 1992 papežem Janem Pavlem II.

POZNÁMKA

Výraz „špitální“ pochází z lat. hospitalarius a v původním významu vyjadřoval řeholníky zabývající se pohostinstvím chudých v hospici nebo v klášteře. Členové řádu sv. Jana z Boha a kamiliáni patří k těm nejznámějším.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Irenarchus (s. IV.); Papinianus, Mansuetus, Urbanus, Crescens, Habetdeus, Eustratius, Cresconius, Vicis, Felix, Hortulanus et Florentianus, ep. et m. in Africa sub Genserico (asi 453-460); Stephanus, iunior (764); Theodora, virgo (980); Iacobus Picenus seu de Marchia (1476); Iacobus Thomson (1582); Aloysius Campos Górriz (1936); Ioannes Iesus /Marianus/ Adradas Gonzalo et XIV socii: Gulielmus /Vincentius/ Llop Gayá, Clemens Díez Sahagún, Lazarus /Ioannes Maria/ Múgica Goiburu, Martinianus /Antonius/ Meléndez Sánchez, Petrus Maria Alcalde Negredo, Iulianus Plazaola Artola, Hilarius /Antonius/ Delgado Vílchez, Eduardus Baptista Jiménez, Petrus de Alcantara Bernalte Calzado, Isidorus Martínez Izquierdo, Ioannes Alcalde y Alcalde, Angelus Sastre Corporales, Iosephus Mora Velasco et Iosephus Ruiz Cuesta (1936); Francisco Stephanus Lacal et XII socii: Vincentius Blanco Guadilla, Gregorius Garcia Escobar, Angelus Franciscus Hernandez Bocos, Ioannes Iosephus Caballero Rodríguez, Iustus Gil Pardo, Marcellinus Sanchez Fernández, Publio Rodríguez, Iosephus Guerra Andrés, Eleutherius Prado Villarroel, Daniel Gómez Lucas, Iustus Fernández González et Clemens Rodríguez Tejerina (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.