Světci k nám hovoří...


sv. Ilumináta

Illuminata

29. listopadu, připomínka
Postavení:panna
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium nám o této svaté říká pouze to, že byla pannou z Todi v Umbrii. V úvodu k příběhu Ilumináty patří připomenout, že o jejím životě existují různé verze a těžko se dá určit, která je blíže historické skutečnosti. Tím nejpodstatnějším je to, co je na konci života – dosažení svatosti. Ilumináta jí dosáhla v Todi v Itálii.

Její příběh podle legendy začal v Palazzolo u Ravenny, kde se narodila pohanským rodičům, od kterých údajně dostala jméno Cesarea. Teprve po přijetí křesťanské víry přijala jméno Ilumináta. Pohanský prefekt města z ní chtěl udělat svou ženu a některé verze jejího příběhu zmiňují pouze útěk před ním. Jiné hovoří o jejím uvržení do žaláře, z něhož ji anděl osvobodil a dovedl na Via Salaria, odkud pokračovala v cestě do Umbrie. Ve verzi, která vyšla v překladu do češtiny, se na útěku před svým nápadníkem prefektem Sebastiánem skrývala v Civitas Martana, kde se k ní připojili rodiče a společně pak žili až do smrti v oblasti, která není jinde pod shodným názvem uvedena. Podle Jako věrohodnější se tedy jeví verze, podle níž žila jako poustevnice u Todi. V tomto městě je jí také zasvěcený kostel s částí jejích ostatků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Saturninus, ep. Tolosan. (asi 250); Saturninus Carthaginensis (asi 250); Philomenus, m. Ancyræ (s. III.); Illuminata (asi s. IV.); Radbodus (917); Eduardus Burden (1588); Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight (1596); Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez (1638); Bernardo Francisco de Hoyos Seña (1735); Franciscus Antonius Fasani (1742); Maria Magdalena a Incarnatione Catharina Sordini (1824); Alaphridus Simón Colomina (1936); PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.