Světci k nám hovoří...


sv. Radbod

Radbodus

29. listopadu, připomínka
Postavení:biskup OSB
Úmrtí:917

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 850 u Charleroi v Belgii do šlechtické francké rodiny. Udává se, že asi v 10 letech mu jeho strýc Günther, který byl arcibiskupem, zajistil v Kolíně nad Rýnem vzdělání a výchovu v tamní klášterní škole. Později, po dokončení všech studií, byl vysvěcen na kněze a v roce 900 zvolen biskupem v Utrechtu. Zde pokračoval ve stopách svých předchůdců oblečením benediktinského hábitu se složením slibů a působil jako příkladný opat – biskup. Dbal o dodržování řádových pravidel, vynikal přísností vůči sobě, zvláště častým postem a velkou štědrostí k chudým. Ke konci života zažil nájezdy Vikingů a diecézní sídlo potom prý přestěhoval do bezpečnějšího Deventeru. Zemřel při pastorační návštěvě mezi rolníky na území Holandska.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Saturninus, ep. Tolosan. (asi 250); Saturninus Carthaginensis (asi 250); Philomenus, m. Ancyræ (s. III.); Illuminata (asi s. IV.); Radbodus (917); Eduardus Burden (1588); Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight (1596); Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez (1638); Bernardo Francisco de Hoyos Seña (1735); Franciscus Antonius Fasani (1742); Maria Magdalena a Incarnatione Catharina Sordini (1824); Alaphridus Simón Colomina (1936); PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.