Světci k nám hovoří...


Dionýsius Berthelot

Dionýsius Berthelot

Redempt Rodríguez

Redempt Rodríguez

blah. Dionýsius Berthelot a Redempt Rodríguez

Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez

29. listopadu, připomínka
Postavení:řeholní kněz a bratr, mučedníci OCD
Úmrtí:1638

ŽIVOTOPIS

Petr Berthelot pocházející z Francie se stal námořníkem a osloven karmelitánskou spiritualitou vstoupil v Goa k bosým karmelitánům, kde přijal jméno Dionýsius od Narození Páně a po třech letech se stal knězem. S řádovým spolubratrem Redemptem od Kříže byl poslán na Sumatru a oba tam byli 29. listopadu pro víru umučeni.

ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

ODVÁŽNÍ MOŘEPLAVCI VE SLUŽBÁCH KRISTU A JEHO MATCE

Dionýsius se narodil 12. 12. 1600 v Honfleur v severní Francii se jménem Petr Berthelot. Již v mládí se stal námořníkem a při plavbách navštívil Španělsko, Anglii i Ameriku. V 19 letech byl přijat do služeb králů Francie a Portugalska a jako první lodivod odplul do Indie. Na cestě vynikal odvahou i kosmografickým nadáním (znalostmi zeměpisu, přírodovědy i hvězdářství). Nakreslil mapy, které jsou uchovávány v londýnském museu.

Ovlivněn svým duchovním rádcem o. Filipem se Dionýsius v roce 1635 rozhodl zanechat námořnické dráhy a při jedné z cest vstoupil v indickém městě Goa k bosým karmelitánům. Přijal jméno Dionýsius od Narození Páně a o Vánocích následujícího roku složil řeholní sliby. Ani ne za tři roky, 24. 8. 1638, přijal kněžské svěcení. Ve svědectvích o něm je o. Filipem uvedeno, že vynikal v řeholních ctnostech, měl dar nazírání a při modlitbě býval častěji obklopen nebeskou září.

Brzy po svém vysvěcení byl vyzván, aby jako duchovní rádce i znalec moře doprovázel místokrálova vyslance Františka de Souza k sultánovi na ostrov Sumatru do Achén.

Na cestu měl s sebou vzít spolubratra Redempta od Kříže, který pocházel z Portugalska, kde se narodil kolem roku 1598. Jeho jméno až do slibu r. 1615 v Goa bylo Tomáš Rodrigo. Redempt zůstal prostým laickým bratrem. Ochotně 25. 9. 1638 se s Dionýsiem vydal na cestu po moři. Po měsíci byli naoko mile vítáni na Sumatře. Vzápětí byla posádka na pevnině přepadena a zajata tureckými námořníky. Ti se na řeholníky zaměřili se značnou krutostí i s úmyslem přinutit je k odpadu od křesťanské víry. Oni však zůstali pevní a spoluvězňům, které povzbuzovali, rozdali vše, co měli.

Do Redempta od Kříže mučitelé stříleli šípy a pak ho jako prvního zabili kopím. Dionýsiovi od Narození Páně jako poslednímu rozsekli hlavu mečem, který zabořili i do jeho těla.

Oba mučedníky z Achén papež Lev XIII. 10. 6. 1900 blahořečil.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Věrnost v malém je předpokladem věrnosti i v závažných věcech. Proto budu usilovat o důsledné plnění i nejmenších povinností.

Všemohoucí, věčný Bože, blahoslaveným Dionýsiovi a Redemptovi jsi dal milost, že mohli trpět pro Krista; přispěj na pomoc i naší slabosti a jako jsi posiloval je, že neváhali jít pro Tebe na smrt, dej, abychom Tě statečně vyznávali svým životem. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z karmelitánského Propria k breviáři)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Saturninus, ep. Tolosan. (asi 250); Saturninus Carthaginensis (asi 250); Philomenus, m. Ancyræ (s. III.); Illuminata (asi s. IV.); Radbodus (917); Eduardus Burden (1588); Georgius Errington, Gulielmus Gibson et Gulielmus Knight (1596); Dionysius a Nativitate (Petrus) Berthelot et Redemptus a Cruce (Thomas) Rodriguez (1638); Bernardo Francisco de Hoyos Seña (1735); Franciscus Antonius Fasani (1742); Maria Magdalena a Incarnatione Catharina Sordini (1824); Alaphridus Simón Colomina (1936); PRO MIMOŘÁDNOU AKTUÁLNOST JE ZDE DOČASNĚ VLOŽENO a je možnost šířit

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.