Světci k nám hovoří...


sv. Kolumba ze Sens

Columba, virgo et m. apud Senones

31. prosince, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:s. III-IV.
Patron:Rimini, zrakově postižených; vzývána o přímluvu za déšť
Atributy:palmový list nebo paví péro, medvěd, holubice, kniha, někdy je zobrazována i s knížecí korunkou

ŽIVOTOPIS

Pocházela ze vznešené pohanské rodiny ve Španělsku. Podle různých badatelů se původně jmenovala Dove nebo Eporita a mohlo jít o princeznu ze Zaragozy narozenou ve druhé polovině třetího století.

Rodina by ji podle křesťanské víry žít nedovolila, proto se vydala do Francie. Ve Viennes byla údajně jako 16letá pokřtěna jménem Kolumba a v cestě pokračovala až do Sens, kam prý dorazila kolem r. 274. Tento údaj se nedá ověřit. Jisté je, že i sem dorazilo pronásledování křesťanů vyvolané císařem Aurelianem a že zde Kolumba byla jako křesťanská panna umučena z důvodu víry v Krista.

Její příběh je poněkud barvitě i trochu odlišně zaznamenán jako legendární vyprávění. Podle něho Kolumba byla v Sens pro svou víru uvězněna v cele blízko amfiteátru. Zde ji chtěl znásilnit mladý strážce, ale na obranu Kolumby se přihnal medvěd, který se utrhl z řetězu, a strážný utekl. Tou dobou se prý v Sens zdržoval císař, který o Kolumbě rozhodoval osobně. Ona pak i s medvědem měla podlehnout smrti v plamenech, ale tuto podívanou překazil prudký déšť, který oheň uhasil a medvěd utekl. Proto a snad i z obavy před dalším zázrakem přišlo nařízení setnout Kolumbě hlavu. K jejímu zabití mělo dojít mimo město. Někde je jako místo stětí uváděn nedaleký les, jinde blízkost fontány zvané d'Azon. Její mrtvé tělo později údajně z vděčnosti pohřbil Aubertus, uzdravený na její přímluvu ze slepoty, a nad jejím hrobem byla za čas postavena kaple. V sedmém století zde byla postavena bazilika a klášter, který byl i s částí relikvií v roce 1792 zničen.

Větší část ostatků mučednice Kolumby byla ve druhé polovině šestnáctého století přenesena do katedrály v Rimini v Itálii. Relikvie této mučednice je také od prosince 2015 uložena do nového kamenného oltáře v chrámu Proměnění Páně v Třebíči.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sanctae Familiae Iesu, Mariae et Ioseph ; Silvester (335); Catharina Labouré (1876); Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serotina, Saturnina et Hilaria (století neznámé); Columba, virgo et m. apud Senones (s. III-IV.); Zoticus, presb. (s. IV.); Melania, iunior (439); Barbatianus (s. V.); Marius, ep. Lausannen (594); Ioannes Franciscus Régis (1640); Alanus de Solminihac (1659); Iosephina Nicoli (1924); Ad complent orationes sanctorum

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.