Světci k nám hovoří...


sv. German (česky též Heřman)

Germanus, abbas Grandivallen

21. února, připomínka
Postavení:opat
Úmrtí:asi 667
Atributy:berla, kniha, palma

ŽIVOTOPIS

Pocházel z bohaté trevírské rodiny a byl vychován biskupem Modaldem. V 17 letech, když mu zemřeli rodiče, rozdal své jmění chudým a odešel do benediktinského kláštera v Remiremontu ve Vogézách. Odtud byl později poslán do Luxeuil, kde přijal kněžské svěcení. V roce 640 přešel do nově založeného kláštera Granvaldu ve švýcarském údolí Münsteru, aby ho vedl jako opat. Zdárně tam působil 35 let. Poslední dobou se místní kníže snažil obohacovat církevním majetkem a utiskovat mnichy. German s mnichem Randoaldem se proto vydal projednat situaci osobně. Místo rozhovoru byli vlákáni do léčky a oba brutálně zabiti.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Damiani, ep. Ostien. et doctor Eccl. (1072); Eustatius, ep. Antiochen (ca. 338); Germanus, abbas Grandivallen (asi 667); Thomas Pormort (1592); Robertus Southwell (1595); Natalis Pinot (1794); Maria Henrica (Anna Catharina); ominici (1894)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.