Světci k nám hovoří...


sv. Pimenius

Pimenius

2. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. III./IV.

ŽIVOTOPIS

O tomto svatém mučedníkovi se dochovalo velice málo zpráv. Stal se knězem, působil v Římě. Udává se, že byl umučen na neznámém místě a prý vhozen do řeky Tibery. Spolehlivě víme, že byl uctíván na hřbitově Ponciano u starověké římské silnice Via Portuense.

Další údaje o sv. Pimeniu jsou řazené mezi fiktivní legendy. Patří sem vyprávění o vyhnanství i jeho oslepení nebo to, že byl učitelem prince Juliána. Také se připomíná jeho dřívější památka 24. 3. Starší záznamy martyrologia k sv. Pimeniovi přiřazovali Fausta a několik nejmenovaných druhů. Po revizi, od r. 2001, je uváděn v Římském martyrologiu 2. 12. samostatně.

Někde se jeho mučednictví udává kolem roku 362.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bibiana, m. Romæ (století neznámé); Habacuc (s. VII. před n.l.); Pimenius (s. III./IV.); Chromatius (asi 407); Silverius, Pp (537); Ioannes Ruysbroeck (1381); Maria Angela Astorch; Raphael (Melchior) Chyliński (1741); Ivanus Slezyuk (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.