Světci k nám hovoří...


sv. Eustác

Eustatius, ep. Antiochen

21. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:ca. 338

ŽIVOTOPIS

Stal se velmi zbožným antiochijským patriarchou. Byl obratný proti ariánským bludům a na nicejském sněmu hlavním odpůrcem ariánů. Ti proto usilovali o jeho zneškodnění lživými pomluvami. Jednak jej obvinili z bludu sabellianismu a navíc z neřestného života s jednou ženou, která podplacena jej označila za otce svého dítěte. Synoda antiochijská Eustáce proto sesadila a vypověděla do Thrákie. V Antiochii došlo k pobouření a podplacená žena nakonec před svědky přiznala pravdu, že s Eustácem nic neměla, a označila šest ariánů, kteří ji přiměli ke lži. Eustác však ve vyhnanství zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Damiani, ep. Ostien. et doctor Eccl. (1072); Eustatius, ep. Antiochen (ca. 338); Germanus, abbas Grandivallen (asi 667); Thomas Pormort (1592); Robertus Southwell (1595); Natalis Pinot (1794); Maria Henrica (Anna Catharina); ominici (1894)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.