Světci k nám hovoří...


blah. Jan Ruysbroeck

Ioannes Ruysbroeck

2. prosince, připomínka
Postavení:mystik, převor CanReg
Úmrtí:1381

ŽIVOTOPIS

Narodil se 1293 v současném Ruisbroeku (vlámský název po něm) ležícím 30km severně od Bruselu v Belgii. Po studiích přijal v roce 1317 kněžské svěcení a potom 25 let působil v Bruselu u sv. Gudily jako kaplan. Zároveň začal psát a v roce 1343 s J. Hinckaertem a Frankem Van Coudenberghe se rozhodl založit poblíž Bruselu klášter kontemplativních mnichů s řeholí kanovníků svatého Augustina. Zvoleným místem poblíž obce Groenendaal bylo údolí obklopené rozsáhlým lesem Soignes. Od biskupa v Cambrai obdrželi kanonické schválení v roce 1350 jako náboženská společnost, ve které se Jan Ruysbroeck stal představeným.

Jan Ruysbroeck byl obdivuhodným vlámským mystikem a významným spisovatelem. Výrazně ovlivnil duchovní život ve Flandrech a v Holandsku. Napsal pojednání mystiky v místním vlámském dialektu. Jeho texty byly brzy přeloženy do latiny za účelem většího rozšíření a jejich prostřednictvím se stal známým v mnoha dalších zemích Evropy. Z jeho mystických spisů bývají nejčastěji připomínána díla „Ozdoba duchovní svatby“ či „Duchovní manželství“, „Sedm plotů“ nebo „Kniha nejvyšší pravdy“.

K jeho jménu Jan mu bylo přidáváno „doctor divinus“ nebo „druhý Dionýsius“ a po smrti i „Zázračný“. Zemřel v 88 letech v Groenendaalu. Kult tohoto mystika byl 9. 12. 1903 schválen papežem Piem X.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bibiana, m. Romæ (století neznámé); Habacuc (s. VII. před n.l.); Pimenius (s. III./IV.); Chromatius (asi 407); Silverius, Pp (537); Ioannes Ruysbroeck (1381); Maria Angela Astorch; Raphael (Melchior) Chyliński (1741); Ivanus Slezyuk (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.