Světci k nám hovoří...


blah. Ivan Slezyuk

Ivanus Slezyuk

2. prosince, připomínka
Postavení:biskup, mučedník
Úmrtí:1973

ŽIVOTOPIS

Narodil se v roce 1896 ve Zhyvachiv na Ukrajině. Roku 1923 se stal knězem řeckokatolické církve a začal se věnovat výuce náboženství. V době, kdy se předpokládalo zatýkání uniatských biskupů, byl r. 1945 v úkrytu vysvěcen na biskupa. V témže roce byl komunisty zatčen a odsouzen za protistátní činnost na 10 let nucených prací na Sibiři. V roce 1954 mu byla vrácena svoboda a on s velkou obětavostí začal znovu s pastorační činností. Znovu byl zatčen v roce 1962 a odsouzen k pěti letům vězení. Propuštěn byl až v roce 1968. Snažil se vrátit k plné apoštolské práci mezi věřící byzantského obřadu za režimu stále zaměřeného proti Bohu. Jeho neohrožená vytrvalost vedla pronásledovatele k novým výslechům a po jednom z nich utrpěl infarkt, kterému 2. 12. 1973 ve Stanislavi podlehl. Byl zařazen mezi 24 řeckokatolických mučedníků ukrajinské národnosti, kteří se stali oběťmi sovětského režimu a které papež Jan Pavel II. 27. 6. 2001 blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Bibiana, m. Romæ (století neznámé); Habacuc (s. VII. před n.l.); Pimenius (s. III./IV.); Chromatius (asi 407); Silverius, Pp (537); Ioannes Ruysbroeck (1381); Maria Angela Astorch; Raphael (Melchior) Chyliński (1741); Ivanus Slezyuk (1973)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.