Světci k nám hovoří...


sv. Herakles

Heraclas

4. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:247/249

ŽIVOTOPIS

Pocházel z pohanské rodiny v Alexandrii v Egyptě a jeho bratrem byl Plutarch (pam. 28. 6.), který se stal mučedníkem. Herakles s ním původně jako jeden z prvních Origenových žáků navštěvoval katechetickou školu a oba vlivem tohoto učitele konvertovali ke křesťanství.

Herakles se věnoval studiu sekulárních věd a Bible. V roce 215 se stal knězem a roku 230 mu bylo svěřeno vedení katechetické školy. V roce 231 byl zvolen biskupem v Alexandrii. Vynikal horlivostí a laskavostí a je především vyzdvihován jako svědomitý učitel křesťanské pravdy. Zemřel roku 247 nebo 249.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Damascenus, presb. et doctor Eccl (asi 749); Barbara, virgo nicomedien. (století neznámé); Heraclas (247/249); Meletius, ep. Sebastopolitan (s. IV.); Felix, ep. Bononien (431/432); Aprus, presb. (s. VII.); Sigiramnus (s. VII.); Adrehildis seu Ada (po roce 692); Solas (794); Ioannes Thaumaturgus (s. IX.); Annon (1075); Osmundus (1099); Bernardus, ep. Parmen (1133); Petrus Pectinarius (1289); Franciscus Gálvez (1623); Hieronymus de Angelis et Simon Yempo (1623); Ioannes Haramondo (1623/1624); Adolphus Kolping (1865); Ioannes Calabria (1954)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.