Světci k nám hovoří...


sv. Osmund

Osmundus

4. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1099

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Normandii ve Francii údajně jako hraběcí syn Jindřicha ze Séez a Izabely, která byla dcerou Roberta z Normandie a sestrou Viléma Dobyvatele. Ten se v roce 1066 stal králem Anglie a Osmund přišel za ním. Byl prý jeho kaplanem a později i jeho kancléřem. V roce 1072 se údajně (podle Ökumenische Heiligenlexikon) stal biskupem v Exeteru, ale jinde je uvedeno jeho vysvěcení canterburským arcibiskupem Lanfrankem až v roce 1078, kdy se stal biskupem v Sarum (dnešní Salisbury). Osmund zde dokončil stavbu katedrály, kterou v roce 1092 zasvětil Matce Boží a založil kapitulu.

V biografiích je zmiňována jeho apoštolská horlivost a bezúhonnost života. U jeho hrobu v Salisbury došlo k uzdravení chromého žebráka Šimona a v té souvislosti začal být vzýván při ochrnutí a mimo to i při bolestech zubů.

Papežem Kalixtem III. byl svatořečen roku 1457.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Damascenus, presb. et doctor Eccl (asi 749); Barbara, virgo nicomedien. (století neznámé); Heraclas (247/249); Meletius, ep. Sebastopolitan (s. IV.); Felix, ep. Bononien (431/432); Aprus, presb. (s. VII.); Sigiramnus (s. VII.); Adrehildis seu Ada (po roce 692); Solas (794); Ioannes Thaumaturgus (s. IX.); Annon (1075); Osmundus (1099); Bernardus, ep. Parmen (1133); Petrus Pectinarius (1289); Franciscus Gálvez (1623); Hieronymus de Angelis et Simon Yempo (1623); Ioannes Haramondo (1623/1624); Adolphus Kolping (1865); Ioannes Calabria (1954)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.