Světci k nám hovoří...


sv. Lucid

Lucidus

5. prosince, připomínka
Postavení:mnich OSB
Úmrtí:asi 938

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 960 v Aquara v regionu Kampánie na jihozápadě Itálie. Asi v 15 letech ho rodiče svěřili do výchovy mnichů v benediktinském klášteře sv. Petra poblíž Aquara. Vynikal v učení a v horlivé přípravě na apoštolát. Nějakou dobu byl v Monte Cassino. Po návratu byl na další období povolán do Salerna ke Guaimarovi. Po delší dobu prý pobýval v klášteře Nejsvětější Trojice v Cava de' Tirreni, vykonal i pouť do Svaté země a vrátil se do kláštera sv. Petra. Na tomto místě ho jako mnicha velmi stručně připomíná i martyrologium.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sabas, abbas (532); Crispina Tagorensis (304); Lucidus (asi 938); Geraldus, ep. Bracaren (1108); Bartholomæus Fanti (1495); Ioannes Almond (1612); Nicolaus Stensen (1683); Philippus Rinaldi (1931); Narcissus Putz (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.