Světci k nám hovoří...


blah. Gerald

Geraldus, ep. Bracaren

5. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:1108

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi kolem roku 1050 v Cahors ve Francii. V Moissac vstoupil do benediktinského kláštera, stal se mnichem a po potřebném vzdělání přijal kněžské svěcení. Po čase byl z Moissac poslán do Toleda a zde byl pravděpodobně arcibiskupem Bernardem ze Sédiracu připravován pro působení v Braga v Lusitánii (v dnešním Portugalsku). V roce 1096 je uváděn jako biskup v Braga a později jako metropolitní prelát, který obdržel pallium. Pro tuto oblast získal tedy určitou nezávislost, položil základy svobody, podílel se na obnově katedrály i života. Předsedal diecéznímu synodu, zajistil potřebné liturgické knihy, navštěvoval farnosti a dával do pořádku manželství ať potřebnou konvalidací nebo řešením jiných problémů. Podílel se i na reformě v klášterech benediktinů. Zemřel vyčerpáním 5. 12. 1108 při pastorační návštěvě Bornes a byl pohřben v katedrále v Braga.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sabas, abbas (532); Crispina Tagorensis (304); Lucidus (asi 938); Geraldus, ep. Bracaren (1108); Bartholomæus Fanti (1495); Ioannes Almond (1612); Nicolaus Stensen (1683); Philippus Rinaldi (1931); Narcissus Putz (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.