Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Narcis Putz

Narcissus Putz

5. prosince, připomínka
Postavení:kněz a mučedník
Úmrtí:1942

ŽIVOTOPIS

Narodil se 28. 10. 1877 v Sierakowě nad Wartou v Polsku. V roce 1898, po maturitě na gymnáziu sv. M. Magdalény v Poznani, vstoupil v tomto městě do kněžského semináře. Kněžské svěcení přijal v roce 1902 a potom působil jako kaplan v Boruszyni a misionář v Szamotúl. Začátkem března 1913 se stal administrátorem ve Wronka a o dva roky později farářem ve farnosti Madre. Působil také v Ludziskách a krátce ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Bydgoszczu. Na začátku října 1925 se vrátil do Poznaně k svatému Vojtěchu. Uvádí se jako budovatel kostela na Solaczu v Poznani a zakladatel tří farností. V roce 1937 se pak stal čestným kanovníkem Metropolitní kapituly v Poznani a byl také čestným členem „Korporacja Akademicka Surma“.

Dne 9. 11. 1939 byl zatčen gestapem a uvězněn v pevnosti Forte VII v Poznani. Zde byl mučen a 25. 4. 1940 transportován do nacistického koncentračního tábora Dachau. Zde dostal číslo 22064. V červnu byl přepraven do tábora Gusen, kde pracoval v kamenolomu a při výstavbě tábora. Spoluvězňům pomáhal a projevoval k nim otcovskou lásku. Do Dachau se vrátil 8. 12. 1940 s podlomeným zdravím. Bylo s ním zacházeno tak, že trpěl soustavným nachlazením, dostal zápal plic a po přemístění do táborové nemocnice zemřel. Jeho tělo bylo spáleno v táborovém krematoriu.

Blahořečený byl 13. 6. 1999 ve Varšavě papežem Janem Pavlem II. ve skupině 108 polských mučedníků z období II. světové války.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Sabas, abbas (532); Crispina Tagorensis (304); Lucidus (asi 938); Geraldus, ep. Bracaren (1108); Bartholomæus Fanti (1495); Ioannes Almond (1612); Nicolaus Stensen (1683); Philippus Rinaldi (1931); Narcissus Putz (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.