Světci k nám hovoří...


Maria Henrica (Anna Catharina); ominici

21. února, připomínka
Úmrtí:1894


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Petrus Damiani, ep. Ostien. et doctor Eccl. (1072); Germanus, abbas Grandivallen (asi 667); Eustatius, ep. Antiochen (ca. 338); Thomas Pormort (1592); Robertus Southwell (1595); Natalis Pinot (1794); Maria Henrica (Anna Catharina); ominici (1894)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.