Světci k nám hovoří...


sv. Marie Rossello

Maria Iosepha (Benedicta) Rossello

7. prosince, připomínka
Postavení:zakladatelka řeholního institutu
Úmrtí:1880

ŽIVOTOPIS

Narodila se 27.5. 1811 v Albissola Marina v Savoně v Itálii a bylo jí dáno jméno Benedetta (Benedikta). Už jako dívka zatoužila po řeholním životě a před rokem 1830 se stala františkánskou terciářkou.

Situace jejich chudé hrnčířské rodiny s devíti dětmi ji vedla k tomu, že delší dobu pracovala jako služebná u zámožného, osamělého manželského páru Monteonových. Postupně se pro manžele stávala vším, co potřebovali. Po pánově smrti ji paní chtěla učinit dědičkou, ale Benedikta odmítla, protože neměla v úmyslu použít majetek podle úvah této paní.

Asi v té době se pokusila vstoupit do jednoho kláštera, ale byla odmítnuta, protože její rodina nemohla dát požadované věno.

Vrátila se domů a vzhledem k tomu, že jí pak brzy zemřela matka, starší bratr a v krátké době i sestra a otec, byla jedinou oporou osiřelému zbytku rodiny. Je uváděna jako rázná učitelka a vzor překonávání životních nesnází.

V roce 1837 savonský biskup Mons. Agostino De Mari hledal uchazečky o zasvěcený život, které by mohly být schopné podílet se na vytvoření nového výchovného institutu. Benedikta se přihlásila první a na výzvu biskupa do konce srpna získala pět zájemkyň. Biskup obstaral dům, který jim dal k dispozici, aby pomáhaly ke spáse chudým mravně ohroženým dívkám. Benedikta pak při obláčce přijala nové jméno Marie Josefa a s ní jako institut začaly v Albisole počátky pozdější kongregace Dcer Panny Marie Milosrdné.

První sestry složily věčné sliby 2. 8. 1839. V dalším roce, kdy bylo 7 sester a 4 novicky, se Marie Josefa stala představenou a zůstala jí až do smrti ve věku 69 let.

Během let založila také „Malý seminář pro chlapce z dělnické třídy“, kterým tak umožnila cestu ke kněžství. Založila 68 domů instituce, kterými byly školy, dětské domovy, nemocnice i určité útočiště pro kajícníky z řad mládeže. V roce 1856 se Marie Josefa zapojila do akcí na záchranu afrických otroků, na níž se podíleli dva kněží - Nicholas Olivieri a Biagio Verri. Ti vykupovali děti z otroctví na trzích v Africe a Marie Josefa se pak starala i o výchovu černošských dívek k soběstačnosti. V roce 1876 vyslala první skupinu 15 sester do Buenos Aires v Argentině. Institut se pak dále rozrůstal v Itálii i v Latinské Americe.

Ostatky Marie Josefy byly asi sedm let po její smrti přeneseny z místního hřbitova do mateřského domu institutu v Savoně a biskupskou vyhláškou z 23. 1. 1892 byla uznána za patronku této instituce. Blahořečená byla v roce 1938 papežem Piem XI. a svatořečená byla 12. 6. 1949 papežem Piem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ambrosius, ep. Mediolanen. et doctor Eccl. (397); Sabinus, ep. Spoletan (asi 300); Athenodorus, m. in Syria (asi 304); Urbanus, ep. Theanen (asi s. IV.); Ioannes Silentiarius seu Hesychasta (558); Martinus, abbas Salimannen (asi s. VI.); Fara (657); Maria Iosepha (Benedicta) Rossello (1880); Carolus Garnier (1649)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.