Světci k nám hovoří...


sv. Makarius

Macarius, m. Alexandriæ

8. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:250

ŽIVOTOPIS

Jedná se o dnes martyrologiem připomínaného mučedníka, jehož příběh se dovídáme z listu Dionysia Alexandrijského biskupovi Fabiánovi. Makarius byl libyjského původu a v době pronásledování za císaře Decia se v Alexandrii dostal před římského soudce, který měl dbát na to, aby se křesťané zříkali své víry a potvrzovali to úkonem oběti některému římskému božstvu. Kdo odmítl, toho čekala krutá smrt na výstrahu ostatním. Soudce, před nějž byl Makarius postaven prý nechtěl být krutý. Makaria se snažil přesvědčit, aby se poddal nařízení jako mnoho druhých, kteří ze strachu nebo i jiných důvodů svou víru zapřeli a vykonali požadované obřady. Nad nimi se někteří bavili a roztřeseným se vysmívali.

Makaria, který projevil křesťanskou statečnost, nazval Dionysius skutečně blaženým jak jménem (vyjadřujícím blaženost) tak i Božím požehnáním. Protože Makarius se nepodrobil, neváhal odmítat všechny argumenty a zůstal pevný ve víře, i když byl proto odsouzen k upálení zaživa.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Conceptio lmmaculata ; Macarius, m. Alexandriæ (250); Eutychianus, Pp (283 ); Eucharius (s. III.); Patapius (s. V./VI.); Romaricus (653); Theobaldus de Marliaco (1247); Moranová Narcissa a Iesu Martillo Morán (1869); Iosephus Maria Zabal Blasco (1936); Benedictus Andreas /Enrique/ Monfort (1936); Aloysius Liguda (1942); , Paulus Yun Ji-chung et Iacobus Kwon Sang-yeon (1791)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.