Světci k nám hovoří...


sv. Eucharius

Eucharius

8. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. III.
Atributy:biskupské insignie, drak nebo pekelný pes (jako symbol pohanství), ďábel, model chrámu

ŽIVOTOPIS

Římské martyrologium nám ho stručně představuje jako prvního biskupa v Trevíru v tehdejší Galii Belgické (dnes Německo).

Podle legendy byl od některého Petrova nástupce spolu s jáhnem Valeriánem (pam. 29.1) a Maternou (pam. 14. 9.) vyslán z Říma ke germánským kmenům podél Rýna hlásat evangelium. Při své misijní cestě tato trojice údajně dorazila k obci Ell v Alsasku, kde Materna podlehl nemoci. Po jeho údajném uložení do hrobu se Eucharius s Valeriánem navrátili do Říma za papežem. Ten se po jejich zprávě věnoval hluboké modlitbě a potom Eucharia jako biskupa i s Valeriánem poslal zpět, aby vyzvedli Maternu a pokračovali ve svěřeném poslání. Možná si představovali vyzvednutí jeho ostatků, ale nesli mu papežův vzkaz a jeho tělo nalezli neporušené, jakoby spal. Po vyřízení vzkazu, že čas pro jeho poslední odpočinek ještě nenastal, Materna otevřel oči a vstal. Tato událost – vzkříšení - ovlivnila obyvatele, jak přímé svědky zázraku, tak ty, kteří jim věřili, a velmi mnoho jich potom pro slova věrozvěstů přijalo křest.

V oblasti Trevíru biskup Eucharius postavil chrám, k němuž později přibylo opatství sv. Matěje. Zemřel po 25 letech v biskupském úřadu a jeho nástupcem se stal Valerián.

Jeho ostatky byly později umístěny v kryptě chrámu sv. Matěje.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Conceptio lmmaculata ; Macarius, m. Alexandriæ (250); Eutychianus, Pp (283 ); Eucharius (s. III.); Patapius (s. V./VI.); Romaricus (653); Theobaldus de Marliaco (1247); Moranová Narcissa a Iesu Martillo Morán (1869); Iosephus Maria Zabal Blasco (1936); Benedictus Andreas /Enrique/ Monfort (1936); Aloysius Liguda (1942); , Paulus Yun Ji-chung et Iacobus Kwon Sang-yeon (1791)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.