Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Zabal Blasco

Iosephus Maria Zabal Blasco

8. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 19. 3. 1898 ve Valencii ve Španělsku. Ve dvanácti letech ztratil otce a potom nastoupil do učení v kanceláři Pabla Gonzala Meléndeze. Později přešel pracovat ke správě železnic. Ve 27 letech, se 3. 5. 1925 oženil s Kateřinou Cerda Palopovou a měli tři děti. Zapojil se do katolické akce, byl členem katolického svazu a hájil práva dělníků.

Po vypuknutí občanské války ve Španělsku se náboženské pronásledování dotklo i jeho a na začátku listopadu byl zatčen a uvězněn ve Valencii. Ani ve vězení se nepřestal modlit růženec a posilovat společenství svých druhů. Před smrtí poslal své ženě odkaz lásky a také uvedl, že svým katům odpustil. Zastřelili ho z nenávisti k víře 8. 12. 1936 v Picadero de Paterna při okraji Valencie.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. mezi 233 mučedníky uvedeného pronásledování.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Conceptio lmmaculata ; Macarius, m. Alexandriæ (250); Eutychianus, Pp (283 ); Eucharius (s. III.); Patapius (s. V./VI.); Romaricus (653); Theobaldus de Marliaco (1247); Moranová Narcissa a Iesu Martillo Morán (1869); Iosephus Maria Zabal Blasco (1936); Benedictus Andreas /Enrique/ Monfort (1936); Aloysius Liguda (1942); , Paulus Yun Ji-chung et Iacobus Kwon Sang-yeon (1791)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.