Světci k nám hovoří...


blah. Pavel Yun Ji-chung a Jakub Kwon Sang-yeon

, Paulus Yun Ji-chung et Iacobus Kwon Sang-yeon

8. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1791

ŽIVOTOPIS

Pavel Yun Ji-chung se narodil roku 1759 v Jinsan v Jeolla-do v Jižní Koreji do vznešené rodiny Janggu-dong. Vynikal inteligencí a důvěryhodností. První státnice udělal na jaře v roce 1783. V té době se dověděl o katolické víře a začal se seznamovat s katolickým učením, pak přijal křest a k víře přivedl i svoji matku.

Jakub Kwon Sang-yeon byl synem sestry Pavlovy matky a poté co se stal křesťanem, se i on snažil o šíření evangelia. Když roku 1791 Pavlova matka zemřela, Pavel Yun Ji-chungji se s bratrancem postarali o pohřební obřad podle katolického ritu namísto nařízeného ritu Konfuciánského. Pověst o tom se brzy dostala až ke královskému dvoru, kde vyvolala panovníkův hněv. Následně bylo nařízeno jejich zatčení, ale protože Pavel Yun a Jakub Kwon Yun se zatčení úspěšně vyhýbali, bylo místo nich rozhodnuto o zatčení Pavlova příbuzného Jinsana. Po této zprávě se však sami přihlásili. Byli přesvědčováni, aby se zřekli své víry. Ale oni důrazně prohlásili, že v žádném případě tak neučiní, protože pouze katolickou nauku poznali jako pravdivou. Byli předvedeni před guvernéra Jeonju a ten prý použil všechny možné prostředky, aby je přiměl ke zřeknutí se víry. Oba dva byli nakonec sťati. Pavlovi Yun bylo 32 let.

Blahořečeni byli 16. 8. 2014 s dalšími 122 korejskými mučedníky během apoštolské návštěvy papeže Františka v Jižní Koreji.

Všichni společně jsou prozatímně připomínáni 20. 9., v den památky 103 dalších korejských mučedníků, již svatořečených v roce 1984 a jednotlivě i v den úmrtí.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Conceptio lmmaculata ; Macarius, m. Alexandriæ (250); Eutychianus, Pp (283 ); Eucharius (s. III.); Patapius (s. V./VI.); Romaricus (653); Theobaldus de Marliaco (1247); Moranová Narcissa a Iesu Martillo Morán (1869); Iosephus Maria Zabal Blasco (1936); Benedictus Andreas /Enrique/ Monfort (1936); Aloysius Liguda (1942); , Paulus Yun Ji-chung et Iacobus Kwon Sang-yeon (1791)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.