Světci k nám hovoří...


sv. Syrus

Syrus, ep. Papien

9. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:s. IV.

ŽIVOTOPIS

Názory na časové umístění tohoto světce se pohybují v rozmezí osmi století, přestože víme, že byl prvním biskupem v Pávii. Často je ztotožňován s chlapcem, který za Ježíšova působení poskytl pět chlebů a dvě ryby k zázračnému nasycení pěti tisíc mužů a později se prý stal biskupem v Pávii. Vyskytují se také zprávy, že Syrus byl prvním biskupem Pavie až v osmém století. Ani jedno není možné, protože je historicky prokázáno, že třetí biskup (Eventius) v Pavii byl v letech 381 až 397. První biskup zde byl tedy opravdu ve IV. století a podle martyrologia je to dnes připomínaný Syrus.

Údajně se stal známým pro zázraky a vynikal ve ctnostech hodných apoštola. Je mu připisován epitaf na náhrobku mučedníků Gerváce a Protáze.

Ostatky biskupa Syruse byly přeneseny do katedrály v Pavii v italské oblasti Lombardie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.