Světci k nám hovoří...


sv. Cyprián

Cyprianus, abbas Genoliacen

9. prosince, připomínka
Postavení:opat OSB
Úmrtí:s. VI.

ŽIVOTOPIS

Žil poblíž Périgueux ve Francii. Traduje se, že odešel na osamělé místo u Dordogne, aby žil život poustevníka. Zde se k němu postupně připojovali zájemci o podobný duchovní život.

Později se stal opatem v klášteře Genouillac u Périgueux. Proslul zvláště svojí pomocí nemocným, kterým navracel sílu. O jeho svatém životě a zázracích psal mimo jiné biskup Řehoř z Tours a další osobnosti. Mezi uzdravené po pomazání olejem od Cypriána patří tři malomocní, dále slepí a s ochrnutím rukou.

Uzdravení došli i někteří z těch, kteří se později přišli s vírou modlit k jeho hrobu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.