Světci k nám hovoří...


blah. Jan Minami Gorōzaemon

Ioannes Minami Gorōzaemon

9. prosince, připomínka
Postavení:samuraj mučedník
Úmrtí:1603

ŽIVOTOPIS

Jan Minami Gorōzaemon byl mladý samuraj narozený roku 1568 v Yamato v prefektuře Kagoshima v Japonsku. Oženil se s Magdalenou narozenou roku 1560 v Setsu-no-Kuni prefektuře Osaka a v diecézi Fukuoka vychovávali adoptovaného syna Ludvíka. Ten měl v roce 1603 sedm let.

Jan Minami se jednoho dne ocitl u výslechu a zařadil se mezi mladé samuraje, kteří se ze strachu zřekli křesťanské víry. Hnán potom výčitkami svědomí vydal se do Nagasaki za biskupem Aloisem Cerqueirou, který mu řekl: „Milosrdný Bůh tě neopustil. Budeš-li toho z celého srdce litovat a vykonáš-li pokání, nabízí ti odpuštění. Dá ti také novou odvahu”. Jan se rozhodl pro život podle víry a svěřil se Boží prozřetelnosti a milosti. Zůstal věrným, i když z důvodu víry došlo k zatčení celé jeho rodiny. Jeho samého popravili stětím už 8. 12. v Kumamoto a jeho manželku se sedmiletým Ludvíkem a s další rodinou umučili v následující den. Na více místech bývá proto připomínán společně s nimi.Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.