Světci k nám hovoří...


blah. Šimon Takeda Gohyōe a druhové

Simon Takeda Gohyōe et socii

9. prosince, připomínka
Postavení:samuraj s manž. Anežkou a matkou Janou - mučedníci
Úmrtí:1603

ŽIVOTOPIS

Šimon Takeda byl mladým samurajem narozeným asi roku 1568 v Kyōto v Japonsku. Oženil se s Anežkou narozenou roku 1563 v Ise prefektuře Mie v Japonsku. Společně se svou matkou Janou narozenou v roce 1548 ve stejném městě jako manželka, byli roku 1603 v diecézi Fukuoka vyzváni, aby svědčili o své víře.

S nimi byli k mučednické smrti odsouzeni i Magdalena Minami, které zabili manžela Jana v předchozí den, a jejich sedmiletý Ludvík.

Šimona Takedu nepřátelé křesťanského náboženství hned ráno 9. 12. sťali před hradbami hradu Yatsushiro v prefektuře Kumamoto na japonském ostrově Kjúšú. Večer téhož dne ukřižovali jeho matku Janu i jeho manželku Anežku a Magdalenu s jejím adoptivním synem Ludvíkem. Připomíná se, kterak Jana s odvahou mluvila k přítomným o své víře v Boha, dárce spásy i na kříži a za svou odvahu byla probodnuta kopím. Mrtvá těla této skupiny mučedníků zůstala na křížích až do jejich rozpadu. Potom Jáchym Watanabe, Michael Mitsuishi a Jan Hattori posbírali jejich kosti a tajně je odeslali do Nagasaki a Arimy.

Všichni i s Janem byli společně blahořečeni 24. 11. 2008 ve skupině 188 japonských mučedníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.