Světci k nám hovoří...


blah. Libor Wagner

Liborius Wagner

9. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1631

ŽIVOTOPIS

Narodil se 5. 12. 1593 v Mühlausenu ve východním Německu do luteránské rodiny. V roce 1613 odešel za studiem svobodných umění do Lipska. Další rok pokračoval ve studiu v Gotha a v roce 1619 ve Štrasburku. Zde získal magisterský titul a potom se neúspěšně ucházel o místo učitele v rodném městě. To mu pomohlo v rozhodnutí začít v roce 1622 studovat teologii na univerzitě ve Würzburgu. Seznámil se s jezuity a to jej dovedlo k tomu, že v roce 1622 konvertoval ke katolické církvi.

Vysvěcen na kněze byl 29. 3. 1625 ve Würzburgu. Bylo mu 32 let, když se stal kaplanem v Hardheim Odenwald a následujícího roku byl ustanoven farářem v Altenmünster u Schweinfurtu. Nejprve zde měl problémy v souvislosti s tvrdostí kanonického práva v záležitosti pohřbů osob jiného vyznání. Za třicetileté války, v roce 1631, se snažil před armádou švédského krále ukrývat ve škole v Reichmannshausenu. Byl však 4. 12. zajat a dopraven na zámek Mainberg v Schonungenu v Bavorsku. Podle některých údajů na laně za koněm. Od protestantů zde byl krutě mučen, protože se odmítal vzdát své katolické víry. Podle jedné z více verzí mu kladivem roztloukali prsty, potom i ruce a bodali ho do nohou.

Po pěti dnech mučení, při kterém nepřestal vyjadřovat svou věrnost římskokatolické církvi, ho u Schonungenu v blízkosti řeky ubili. Údajně do něj stříleli a ještě použili meče. Mrtvé tělo zbavené kněžského oděvu vhodili vrahové do řeky Mohan. Odtud bylo neznámými muži vyloveno a pohřbeno na blízké louce. Po skončené nadvládě Švédů bylo z rozhodnutí biskupa ve Würzburgu jeho tělo exhumováno a dočasně umístěno v kapli zámku Mainberg. Odtud bylo 15. 12. 1637 přeneseno do farního kostela sv. Vavřince v Heidenfeldu.

Blahořečený byl 24. 3. 1974 papežem Pavlem VI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.