Světci k nám hovoří...


sv. Isabela

Isabella, virgo in Gallia

22. února, připomínka
Postavení:řeholnice OSCI
Úmrtí:1270

ŽIVOTOPIS

Byla dcerou francouzského krále Ludvíka VIII. a Blanky kastilské. Od mládí měla ráda ticho, modlitbu a službu chudým. Vynikala krásou duše i těla a aby mohla žít podle své touhy jako řeholnice, musela se ubránit sňatku s německým princem Konrádem. Z dědického podílu vystavěla pro klarisky klášter s kostelem Panny Marie v Longchampes, západně od Paříže a podělila mnoho chudých. Také vyslala deset rytířů do Svaté země. V klášteře žila velmi asketicky až do konce života. Jejím heslem bylo: "Bohu samému buď čest a chvála!" Když umírala, všichni přítomní uslyšeli tajemný a překrásný nebeský zpěv. Její bratr a pozdější světec král Ludvík IX. se jejího pohřbu zúčastnil krátce před poslední křížovou výpravou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Festum Cáthedr; Paschasius, ep. Viennen (s. IV.); Maximianus, ep. Ravennaten (556); Isabella, virgo in Gallia (1270); Margarita de Cortona (1297); Didacus Carvalho (1624); Maria a Iesu (Æmilia); d'Oultremont (1878)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.