Světci k nám hovoří...


blah. Bernard Silvestrelli

Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli

9. prosince, připomínka
Postavení:kněz CP
Úmrtí:1911

ŽIVOTOPIS

Narodil se 7. 11. 1831 do šlechtické rodiny v Římě jako Cesar Petr. V letech 1840-1847 se vzdělával v jezuitských kolejích, které se po letech změnily v gregoriánskou univerzitu. Poté, co se za mimořádných okolností seznámil s řeholí pasionistů, byl jí přitahován a 25. 3. 1854 vstoupil do jejich kláštera na Monte Argentario v Toskánsku. Pro zdravotní důvody mu nebylo umožněno zde dokončit noviciát, ale bylo mu dovoleno studovat teologii. V dalším roce opět nastoupil do noviciátu v Morrovalle, kde přijal jméno Bernard Marie od Ježíše a 28. 4. 1857 složil řeholní sliby. V Recanati potom během tří let dokončil teologická studia. Kněžské svěcení přijal poněkud dříve, údajně už 22. 12. 1855.

Po určitou dobu byl novicmistrem, v roce 1861 profesorem teologie a asi v roce 1869 se stal představeným kláštera u Svatých schodů a v roce 1876 byl jmenován provinciálem. V roce 1878 byl na generální kapitule zvolen na 10 let řádovým generálem a do této funkce byl ještě znovu povolán v roce 1893. Hlavním představeným byl do roku 1907, kdy se vzdal úřadu i nabízené hodnosti kardinála.

Vykonal velmi mnoho pro rozvoj kongregace, kterou bránil před laickými proudy tehdejší doby a dbal na kvalitní vzdělávání kleriků i jejich formaci podle přání zakladatele Pavla od Kříže (pam. 19. 10.). Vybízel je k odvaze, aby vytrvali v tvrdém způsobu života pasionistů.

V posledním roce života ho postihla mozková příhoda a měl problém s vyjadřováním. Odešel do Moricone u Říma a tam zemřel následkem pádu ze schodů svatyně pasionistů.

Blahořečený byl 16. 10. 1988papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.