Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Josef Ferrer Esteve

Iosephus Ferrer Esteve

9. prosince, připomínka
Postavení:mučedník SP
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 17. 2. 1904 v Alzira v provincii Valencie ve Španělsku. V roce 1917 vstoupil do školy piaristů a po dvou letech, 7. 8. 1919, vstoupil do noviciátu této kongregace založené Josefem Kalasanským (pam. 25. 8.). Zde přijal řeholní jméno Josef z hory Karmel. Po roce složil první řeholní sliby a věčné sliby složil 18. 2. 1925. V dalším roce přijal kněžské svěcení.

Byl přátelským, dobromyslným a veselým piaristou s talentem pro hudbu. Stal se novicmistrem v Albarracínu a vyučoval na Albacete. Po vypuknutí občanské války se silným náboženským pronásledováním se uchýlil do rodného města. Zde byl 9. 12. 1936 červenými bojovníky zadržen a večer téhož dne v Llombai (35 km JV od Valencie) zabit.

Blahořečený byl 1. 10. 1995 papežem Janem Pavlem II.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.