Světci k nám hovoří...


Richard de los Ríos Fabregat @

Richard de los Ríos Fabregat Used with permission of The Hagiography Circle

Julián Rodríguez Sánchez @

Julián Rodríguez Sánchez Used with permission of The Hagiography Circle

Josef Giménez López @

Josef Giménez López Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Richard de los Ríos Fabregat, Julián Rodríguez Sánchez a Josef Giménez López

Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López

9. prosince, připomínka
Postavení:kněží a mučedníci SDB
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Richard de los Ríos Fabregat se narodil 11. 1. 1893 v Bétera v provincii Valencie ve Španělsku do hluboce věřící křesťanské rodiny. Ve Valencii navštěvoval vyšší školu a v roce 1909 vstoupil k salesiánům. Kněžské svěcení přijal v roce 1917. Byl vynikající řečník, mezi studenty oblíbený, za všech okolností vyrovnaný a většinou s úsměvem. Působil na několika školách, v Sarria při okraji Barcelony, v Huesca, Campello, Villena, Alicante a ve Valencii. V roce 1931 zažil v Alicante útok na salesiánskou školu. Nejhorší pronásledování začalo s vypuknutím občanské války v roce 1936. Ve Valencii byl hned v červenci zatčen a vězeněn v Mislata. Pro věrnost Kristu a svému povolání byl 9. 12. s dalšími dvěma spolubratry v Picadero de Paterna na okraji Valencie zastřelen.

Julián Rodríguez Sánchez se narodil 16. 10. 1896 v Salamance. V roce 1917 se stal salesiánem a kněžské svěcení přijal v roce 1930. Byl známý svou štědrostí, vstřícností a zbožností. V době pronásledování za občanské války prý odmítl nabízený úkryt, aby neohrozil křesťany, kteří byli ochotni mu pomáhat. Skončil ve vězení a na nechvalném Picadero de Paterna se odevzdal do Božích rukou.

Josef Giménez López se narodil 31. 10. 1904 v Kartageně ve Španělsku. V pěti letech se stal sirotkem. Později studoval na salesiánské škole v Alicante. V roce 1925 se stal salesiánem. Na kněze byl vysvěcen v roce 1934. Byl nadšeným učitelem v Alcoy, oblíbeným pro svou dobrotu. Občanská válka ho zastihla při duchovním cvičení ve Valencii. Zde se pak ukrýval v jednom domě s o. Antonínem Martinem a oba byli zatčeni. Josef Giménez byl nakonec zabit společně s Richardem Fabregatem a Juliánem Sánchez v Picadero de Paterna na okraji Valencie.

Papež Jan Pavel II. je blahořečil 11. 3. 2001 mezi 233 mučedníky z doby pronásledování během občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Didacus (1548); Gorgonia (asi 370); Valeriana (století neznámé); Leocadia (asi 304); Syrus, ep. Papien (s. IV.); Cyprianus, abbas Genoliacen (s. VI.); Ioannes Minami Gorōzaemon (1603); Simon Takeda Gohyōe et socii (1603); Liborius Wagner (1631); Petrus Fourier (1640); Bernardus Maria a Iesu (Cæsar) Silvestrelli (1911); Iosephus Ferrer Esteve (1936); Richardus de los Ríos Fabregat, Iulianus Rodríguez Sánchez et Iosephus Giménez López (1936); Iosepha Laborra Goyeneche et V sociæ: Carmen Rodriguez Banazal, Maria del Pilar Nalda, Stephana Irisarri, Isidora Izquierdo et Dolora Broseta Bonet (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.