Světci k nám hovoří...


sv. Maur

Maurus, m. Romæ

10. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Byl to chlapec, kterého se žádnými tresty nepodařilo odvrátit od víry v Krista. Pro lásku, která ho s ním spojovala, byl umučen a pohřben na pohřebišti v Trasone podél silnice Salaria Nuova. Oslavný epigram napsal na jeho hrob papež Damas. Později papež Paschal údajně na počátku IX. století přenesl jeho ostatky do baziliky sv. Praxedy.

POZNÁMKA

Podle stránek Ökumenisches Heiligenlexikon byli jeho rodiči Claudius a Hilaria. Matka byla zatčena u jeho hrobu, otec byl utopen v Tibeře a Maurův bratr Jason byl prý sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo de Loreto; Eulalia, virgo et m. in Lusitania (304); Maurus, m. Romæ (asi s. IV.); Gemellus (asi s. IV.); Gregorius, Pp III (741); Lucas, episcopus (1114); Edmundus Gennings et Swithinus Wells (1591); Polydorus Plasden et Eustatius White, Brianus Lacy, Ioannes Mason et Sydneius Hodgson (1591); Ioannes Roberts et Thomas Somers (1610); Marcus Antonius Durando (1880); Arsenius Iosephus Antonius Migliavacca (1909); Gundisalvus Viñes Masip (1936); Antonius Martín Hernández et Augustinus García Calvo (1936); Antonius Durcovici (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.