Světci k nám hovoří...


sv. Gemelus

Gemellus

10. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi s. IV.

ŽIVOTOPIS

Traduje se, že měl odvahu kritizovat císaře Juliána pro odpadnutí od víry a legenda popisuje kruté mučení, které následovalo. Z jeho následků prý byl zázračně uzdraven a Julián potom nařídil, aby byl ukřižován. Ke cti Gemela byl později u Sykeon, při řece Siberis v Malé Asii, vysvěcen kostel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo de Loreto; Eulalia, virgo et m. in Lusitania (304); Maurus, m. Romæ (asi s. IV.); Gemellus (asi s. IV.); Gregorius, Pp III (741); Lucas, episcopus (1114); Edmundus Gennings et Swithinus Wells (1591); Polydorus Plasden et Eustatius White, Brianus Lacy, Ioannes Mason et Sydneius Hodgson (1591); Ioannes Roberts et Thomas Somers (1610); Marcus Antonius Durando (1880); Arsenius Iosephus Antonius Migliavacca (1909); Gundisalvus Viñes Masip (1936); Antonius Martín Hernández et Augustinus García Calvo (1936); Antonius Durcovici (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.