Světci k nám hovoří...


sv. Polydor Plasden a Eustác White a blah. Brian Lacy, Jan Mason a Sydneius Hodgson

Polydorus Plasden et Eustatius White, Brianus Lacy, Ioannes Mason et Sydneius Hodgson

10. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1591

ŽIVOTOPIS

Polydor Plasden se narodil roku 1563 v Londýně. Vzdělání získával v Remeši a v Římě, kde byl 7. 12. 1586 vysvěcený na kněze. Přes rok zůstal ještě v Římě a od dubna do září 1588, před nástupem do misií v rodné Anglii, se zdržoval v Remeši. Při koncelebrované mši svaté v Londýně u Svitýna Wellse byl zajat s dalšími zúčastněnými, zmíněnými už v předchozí památce, a zároveň s nimi popraven 10. 12. v Tyburnu při okraji Londýna.

Eustác White se narodil v Louthu v hrabství Lincolnshire v Anglii. Rok narození neznáme, víme pouze, že vzdělání dosáhl v roce 1584 v Remeši a další v roce 1586 v Římě, kde také přijal kněžské svěcení. Do misií v západní části Anglie přišel v listopadu 1588. Na začátku září 1591 byl v Blandfordu zrazen. Byl pak poslán do Londýna a zde ve vězení podstoupil krutá mučení. Za ty, kteří mu ubližovali, se modlil. Jako ostatní kněží byl 6. 12. odsouzen k pověšení, natažení a čtvrcení.

S Polydorem Plasdnem byl svatořečený 25. 10. 1970 mezi 40 mučedníky Anglie a Walesu.

Brian Lacy se narodil Brockdish v hrabství Norfolk v Anglii. Je uváděn jako asistent otce Montforda Scota. Za pomoc a ukrývání kněze byl zatčen už v roce 1586 a podruhé byl zatčen v roce 1591 na udání vlastním bratrem Richardem. Ve vězení byl mučen, aby vyzradil další pomocníky a za napomáhání kněžím a povzbuzování katolíků byl odsouzen k oběšení na popravišti v Tyburnu při okraji Londýna společně s Janem Masonem a Sydneiusem Hodgsonem, laiky zatčenými u pana Svitýna Wellse.

Společně byli blahořečeni 15. 12. 1929 mezi 107 mučedníky Anglie a Walesu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo de Loreto; Eulalia, virgo et m. in Lusitania (304); Maurus, m. Romæ (asi s. IV.); Gemellus (asi s. IV.); Gregorius, Pp III (741); Lucas, episcopus (1114); Edmundus Gennings et Swithinus Wells (1591); Polydorus Plasden et Eustatius White, Brianus Lacy, Ioannes Mason et Sydneius Hodgson (1591); Ioannes Roberts et Thomas Somers (1610); Marcus Antonius Durando (1880); Arsenius Iosephus Antonius Migliavacca (1909); Gundisalvus Viñes Masip (1936); Antonius Martín Hernández et Augustinus García Calvo (1936); Antonius Durcovici (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.