Světci k nám hovoří...


sv. Maximián

Maximianus, ep. Ravennaten

22. února, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:556

ŽIVOTOPIS

Pocházel z území dnešního Chorvatska, narodil se kolem r. 500 v Pulji. Většinu života prožil v Itálii. V době, kdy byl jáhnem, obdělával pole a při orání prý nalezl nesmírný poklad. Povinnou část odevzdal a zbylou část věnoval na stavbu a výzdobu chrámů. V roce 546 byl papežem Vigiliem vysvěcen na biskupa v Ravenně. Za jeho arcibiskupského působení byly dokončeny baziliky sv. Vitala a sv. Apolináře v Ravenně. Sám je zakladatelem baziliky sv. Štěpána ve městě na Jadranu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Feria IV Cinerum; Festum Cáthedr; Margarita de Cortona (1297); Isabella, virgo in Gallia (1270); Maximianus, ep. Ravennaten (556); Didacus Carvalho (1624); Paschasius, ep. Viennen (s. IV.); Maria a Iesu (Æmilia); d'Oultremont (1878)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.