Světci k nám hovoří...


sv. Jan Roberts @

sv. Jan Roberts Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Jan Roberts a blah. Tomáš Somers

Ioannes Roberts et Thomas Somers

10. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1610

ŽIVOTOPIS

Jan Roberts se narodil roku 1576 nebo 1577 v Trawsfynyddu v hrabství Gwynedd na severozápadě Walesu v Anglii. Stal se studentem práv v Oxfordu, ale přestože byl vychováván v protestantské víře, odmítl uznat krále Jakuba I. jako hlavu církve.

Odcestoval do Paříže, kde v červnu 1598 byl v chrámu Notre-Dame oficiálně přijat do katolické církve. Následně se přihlásil na anglickou školu ve Valladolidu ve Španělsku a v tomto městě také vstoupil do benediktinského kláštera. Řeholní sliby složil v roce 1560 v klášteře sv. Martina v Compostelle. Jako benediktinský kněz se vydal na misie do Anglie, odkud byl opakovaně vyhoštěn.

Po vstupu do rodné země v dubnu 1603 byl už v květnu zatčen a vyhoštěn. V roce 1604 se opět do Anglie vrátil. Za velmi nebezpečné epidemie byl obdivován pro poskytování pomoci nemocným a stával se známým jako „Otec Londýna“. Asi při třetím misijním působení byl zadržen v listopadu 1605 a po sedmi měsících byl z vězení propuštěn a ze země vyhoštěn. V Douai se pak podílel na založení benediktinského kláštera pro mnichy pocházející z Anglie. Počtvrté se do Anglie vracel až v posledním čtvrtletí roku 1607. V prosinci pak byl zatčen a odeslán do vězení Gatehouse. Podařilo se mu prý utéci a rok působit v Londýně. Jeho poprava pak měla být v květnu roku 1609, ale na přímluvu francouzského velvyslance mu byl ještě jednou trest změněn na vyhoštění. Jenže po několika měsících se opět vrátil a 2. 12. 1610 byl při slavení eucharistie zatčen, 5. 12. odsouzen a 10. 12. v Tyburnu pro kněžskou službu společně s o. Tomášem Somersem popraven na stejné šibenici, kde bylo současně popraveno 16 skutečných zločinců. Jan Roberts byl blahořečený v roce 1929 a svatořečený 25. 10. 1970 papežem Pavlem VI. s dalšími mučedníky Anglie a Walesu.

Tomáš Somers se narodil ve Skelsmergh poblíž Cumbria v Anglii. O jeho životě máme podstatně méně informací. Na svátost kněžství se připravoval v Douai a byl vysvěcen v roce 1606. Vrátil se domů a kněžskou službu pak hlavně vykonával mezi obyvateli Londýna. Po svém zatčení byl s Janem Robertsem v Tyburnu popraven tak, jak zde byli kněží popravováni, tj. pověšením, natažením a čtvrcením. Byl blahořečený v roce 1929 papežem Piem XI.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo de Loreto; Eulalia, virgo et m. in Lusitania (304); Maurus, m. Romæ (asi s. IV.); Gemellus (asi s. IV.); Gregorius, Pp III (741); Lucas, episcopus (1114); Edmundus Gennings et Swithinus Wells (1591); Polydorus Plasden et Eustatius White, Brianus Lacy, Ioannes Mason et Sydneius Hodgson (1591); Ioannes Roberts et Thomas Somers (1610); Marcus Antonius Durando (1880); Arsenius Iosephus Antonius Migliavacca (1909); Gundisalvus Viñes Masip (1936); Antonius Martín Hernández et Augustinus García Calvo (1936); Antonius Durcovici (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.