Světci k nám hovoří...


Gundisalvus Yves Masip @

Gundisalvus Yves Masip Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Gundisalvus Yves Masip

Gundisalvus Viñes Masip

10. prosince, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 19. 1. 1883 v Xativě v provincii Valencie ve Španělsku. Studoval na vysoké škole v Setabense. Později vstoupil do diecézního semináře ve Valencii a v roce 1906 se stal knězem. Uvádí se, že byl činný i jako historik a spisovatel. Zapojil se do kulturního sdružení a velmi aktivně působil mezi mládeží. Na začátku občanské války za tvrdého náboženského pronásledování podal svědectví o víře v Krista mučednickou smrtí ve Vallés v provincii Valencie.

Blahořečený byl 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 mučedníků z období občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo de Loreto; Eulalia, virgo et m. in Lusitania (304); Maurus, m. Romæ (asi s. IV.); Gemellus (asi s. IV.); Gregorius, Pp III (741); Lucas, episcopus (1114); Edmundus Gennings et Swithinus Wells (1591); Polydorus Plasden et Eustatius White, Brianus Lacy, Ioannes Mason et Sydneius Hodgson (1591); Ioannes Roberts et Thomas Somers (1610); Marcus Antonius Durando (1880); Arsenius Iosephus Antonius Migliavacca (1909); Gundisalvus Viñes Masip (1936); Antonius Martín Hernández et Augustinus García Calvo (1936); Antonius Durcovici (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.