Světci k nám hovoří...


 Antonín Martín Hernández @

Antonín Martín Hernández Used with permission of The Hagiography Circle

Augustin García Calvo @

Augustin García Calvo Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Antonín Martín Hernández a Augustin García Calvo

Antonius Martín Hernández et Augustinus García Calvo

10. prosince, připomínka
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Antonín Martín Hernández se narodil 18. 7. 1885 v La Calzada de Béjar v provincii Salamanca ve Španělsku. Zvolil si pedagogické studium v Salamance, při kterém se seznámil se salesiány a později požádal o vstup do jejich kongregace. V roce 1919 přijal kněžské svěcení a v srpnu 1923 složil řeholní sliby. Působil nejprve v Campello v provincii Alicante a pak byl poslán do Carabanchelu u Madridu. Odtud do Sarria při západním okraji Barcelony, kde působil jako novicmistr. Dále mu bylo svěřeno vedení školy ve Valencii.

Augustin García Calvo se narodil 3. 2. 1905 v Santander v provincii Kantábrie ve Španělsku. Vzdělával se v rodném městě u salesiánů. Odtud odešel do Campello v provincii Alicante jako aspirant. Po rozhodnutí stát se salesiánem dělal noviciát v Sarria na západním okraji Barcelony a řeholní sliby složil v srpnu 1923. Potom byl poslán do Valencie, kde s obětavostí působil jako řeholní bratr až do mučednické smrti. Společně s Antonínem Martínem Hernández byli zabiti v Picadero de Paterna na okraji Valencie 9. nebo 10. 12. (s datem 10. je uvádí martyrologium 2001).

Oba byli blahořečeni 11. 3. 2001 papežem Janem Pavlem II. ve skupině 233 mučedníků z období občanské války ve Španělsku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo de Loreto; Eulalia, virgo et m. in Lusitania (304); Maurus, m. Romæ (asi s. IV.); Gemellus (asi s. IV.); Gregorius, Pp III (741); Lucas, episcopus (1114); Edmundus Gennings et Swithinus Wells (1591); Polydorus Plasden et Eustatius White, Brianus Lacy, Ioannes Mason et Sydneius Hodgson (1591); Ioannes Roberts et Thomas Somers (1610); Marcus Antonius Durando (1880); Arsenius Iosephus Antonius Migliavacca (1909); Gundisalvus Viñes Masip (1936); Antonius Martín Hernández et Augustinus García Calvo (1936); Antonius Durcovici (1951)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.