Světci k nám hovoří...


sv. Spyridon

Spyridon

12. prosince, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 348
Patron:Korfu; sirotků, námořníků
Atributy:pastýř, ovce, biskupské insignie

ŽIVOTOPIS

Narodil se koncem třetího století na Kypru do chudé zemědělské rodiny. Od dětství byl vychováván ve víře a lásce ke Kristu. Je představován jako pasáček a později jako pastýř, který si na pastvě opakoval úryvky z Bible a zamýšlel se nad jejich obsahem. V dospělosti se oženil s dívkou z rolnické rodiny a měl dceru Irenu.

Spyridon vynikal milosrdnými skutky vůči potřebným i vůči těm, kteří mu ubližovali. Legenda vypráví o zlodějích, kteří byli nuceni strávit noc v ovčinci a ráno byli překvapeni Spyridonem, který je bez hněvu a s úsměvem vyprovázel slovy: „Vezměte si berana, aby vaše noční hlídání nezůstalo bez odměny.“

Za císaře Galéria byl Spyridon kvůli víře a křesťanskému postoji vyslýchán a podroben mučení pro odmítnutí obětovat božstvu. Potom byl údajně dopraven do rudných dolů, kde mu byla poškozena noha pod kolenem a přišel o pravé oko. Po propuštění za císaře Konstantina se vrátil k dceři, která se po smrti matky ujala hospodářství.

Potom byl Spyridon zvolen biskupem Trimithonu na severovýchodně od Kypru. Již v roce 325 se účastnil koncilu v Niceji a později, v roce 343, také koncilu v Sardice. Posiloval v lidech víru a měl charisma zázraků, a to nejen uzdravování. Zemřel s nemalou pověstí svatosti.

Jeho ostatky byly z Kypru přeneseny nejdříve do Konstantinopole a později do Korfu, Kefalonia a Zachitos.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Guadalupe ; Epimachus, Alexander, Ammonarion, Mercuria, Dionysia et alia (250); Spyridon (asi 348); Finnianus (549); Corentinus (s. VII./VIII.); Israel (1014); Vicelinus (1154); Bartholus Buonpedoni (1300); Conradus de Ophyda (1306); Iacobus Capocci (1308); Simon Phan Ðắc Hòa (1840); Pius Bartosik (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.