Světci k nám hovoří...


blah. Jakub Capocci

Iacobus Capocci

12. prosince, připomínka
Postavení:biskup OSA
Úmrtí:1308

ŽIVOTOPIS

Narodil se před rokem 1256 ve Viterbo v Itálii. Byl šlechtického původu a roku 1272 v rodném městě vstoupil do Řádu poustevníků svatého Augustina. Později byl poslán studovat na univerzitu do Paříže. Odtud se vrátil v roce 1281 a v řádu zastával různé funkce. V roce 1286 znovu nastoupil teologická studia v Paříži, po dvou letech dosáhl prvního titulu a po dalších pěti letech získal doktorát. Následně se stal generálním představeným. Do Itálie se vrátil až v roce 1300. Dva roky vyučoval v Neapoli a potom byl od papeže Bonifáce VIII. jmenován arcibiskupem Beneventa a pak Neapole. Dobré vztahy arcibiskupa Jakuba Capocci s panovníky přispěly ke stavbě nové katedrály. Roku 1306 mu bylo Klementem V. svěřeno soustředění a příprava materiálů pro kanonizační proces Petra Celestina, kterému věnoval konec svého života. Známý pro moudrost, učení a obezřetnost si zasloužil čestný titul doktor speculativus.

Papežem Piem X. byl jeho kult na úrovni blahoslaveného potvrzen až v roce 1911.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, de Guadalupe ; Epimachus, Alexander, Ammonarion, Mercuria, Dionysia et alia (250); Spyridon (asi 348); Finnianus (549); Corentinus (s. VII./VIII.); Israel (1014); Vicelinus (1154); Bartholus Buonpedoni (1300); Conradus de Ophyda (1306); Iacobus Capocci (1308); Simon Phan Ðắc Hòa (1840); Pius Bartosik (1941)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.