Světci k nám hovoří...


sv. Viktorik a Fuscián

Victoricus et Fuscianus

11. prosince, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi s. III.

ŽIVOTOPIS

O této dvojici bývá uváděno, že asi kolem poloviny třetího století byla ve skupině misionářů, které sv. Dionýsius (pam. 9. 10.) vyslal na sever Galie, tehdy nazývané Belgická, v dnešní Francii. Viktorik a Fuscián hlásali evangelium germánskému kmeni Moriniërs v Thérouanne. Potom působili na území pozdější diecéze Saint Quentin. Zde, za prefekta Rictiovara, byli v Amiens mučeni a byly jim znetvořeny obličeje. Pak byli sťati pro věrnost v Boží službě sťati. Ostatky obou mučedníků byly asi až po 300 letech objeveny sv. Honorátem (pam. 16. 5.) údajně na pokyn anděla. Jsou uloženy v chrámu Sains-en-Amiénois na jihu Amiens.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Damasus Pp. (384); Victoricus et Fuscianus (asi s. III.); Sabinus, ep. Placentin (po skončení IV. století); Daniel, stylita Cpoli (493); David, monachus (1179); Francus Lippi (1292); Hugolinus Magalotti (1373); Hieronymus Ranuzzi (asi 1466); Martinus Lumbreras Peralta et Melchior Sánchez Pérez (1632); Arthurus Bell (1643); Maria a Columna Villalonga Villalba (1936); Maria a Mirabilibus Iesu Pidal y Chico de Guzmán (1974)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.